In the news 2014

3 tertial 2014

-Ikke bærekraftig produksjon. CREE forskerne Bjart Holtsmark (SSB) starter debatt om biodrivstoff er bærekraftig. Aftenposten Des. 2014.

-Dyrt klimatiltak? CREE forskerne Taran Fæhn (SSB), Cathrine Hagem (SSB) Lars Lindholt (SSB), Knut Einar Rosendahl (NMBU) anslår kostnader og CO2 innsparinger ved å ikke bygge ut Johan Castberg feltet. Aftenposten 03 Des. 2014.

-Klimautslipp øker raskt. CREE forskeren Knut Einar Rosendahl (Professor NMBU) imøtegår myten om klimavennlig norsk produksjon.
Se også artikkel i Samfunnøkonomen nr 8 om temaet.
Dagens Næringsliv 18. Nov. 2014.

-Strømsparing opp i varme. CREE forskeren Bente Halvorsen (SSB) er med å utrykke seg om folks adferd ved ENØK-tiltak. Bergens Tidende 5. Nov. 2014.

-Debatt om langsiktige elbilkostnader. Startet av CREE forskerne Mads Greaker (SSB) og Snorre Kverndokk (Frischsenteret). Aftenposten Sep/Okt 2014.

2 tertial 2014

-UTSLIPP PÅ SOKKELEN Disse 5 feltene slipper ut minst på sokkelen. CREE forsker Knut Einar Rosendahl, professor NMBU, omtal og intervju i Teknisk Ukeblad om CO2-utslipp på norsk sokkel. Teknisk Ukeblad 26 aug 2014.

-Tror ikke norsk oljekutt gir utslippskutt. I en artikkel om forskjelige meninger av konsekvensen av et oljekutt gir Taran Fæhn, forsker SSB og CREE, utrykk for uenighet med overskriften. Aftenposten 25 aug 2014.

-Hvem tror på sin egen propaganda, sa du? Bjart Holtsmark nevnt i en artikkel av Kurt Oddekalv. NRK 22 juli 2014.

-Ett år i klimakrigen. SSB-raporten Norsk olje- og gassproduksjon nevnt i en artikkel av Pia Martine Gautier Bjerke. Stavanger Aftenblad 21 juli 2014.

-Et spel for galleriet. Bjart Holtsmark nevnt i en artikkel av Rune Skarstein. Klassekampen 16 juli 2014.

-En tid for store oljetanker. Intervju med Taran Fæhn, forsker SSB og CREE. Nationen 27 juni 2014

- LIBEMOD moddelen utarbeidet av forskere ved Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå blir refert til i Stavanger. Aftenblad 16 mai 2014.

- CREE forsker Knut Einar Rosendahl, professor NMBU, Intervju i Dagens Næringsliv, om elektrifisering av sokkelen og prisprognoser på CO2 og kraft. Dagens Næringsliv 10 mai 2014

- Utsirahøyden. Nok et klimapolitisk paradoks. Debatt om elektrifisering av sokkelen. Michael Hoel, professor Universitetet i Oslo og forsker CREE i debatt om temaet. Diverse innlegg

1 tertial 2014

- Fire klimapolitiske paradokser. Bjarte Holtsmark, forsker, Statistisk sentralbyrå og CREE i debatt om temaet. Diverse innlegg

- Oppslag rundt FNs klimapanel. Snorre Kverndokk, seniorforsker Frischsenteret og CREE har vært med på å skrive tredje delraport av FNs klimapanel (IPCC) Diverse oppslag

- Hva gjør politikerne nå? Jan Fuglestvedt, forskningsleder CICERO, Edgar Hertwich, professor, NTNU og Snorre Kverndokk, seniorforsker Frischsenteret og CREE skriver en kronikk om veien viderer innen klimapolitikken. Aftenposten 13 apr. 2014 og Klima 2-2014 CICERO

- Kan vi få til rettferdig klimakutt? - Snorre Kverndokk og Eric Nævdal, seniorforskere ved Frischsenteret og CREE og Linda Nøstbakken, førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole argumenterer for at de rike landene må ta utslipskuttene. Aftenposten 02.04.2014

-Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska mineralinkomster. Rapport skrevet av Jesper Roine(Stockholm School of Ecnonomics) og Daniel Spiro (Post doc ØI og CREE). Rapport og flere presseoppslag.

- Sammen med andre forskere var CREE forsker Karine Nyborg (Professor UiO) med i EKKO Ekko, NRK P2, 04.02.14.

- Fornuft og føleleser. Portrettintervju av CREE forsker Karine Nyborg (Professor UiO) i Forskerforum 2. Forskerforum nr 2 Februar 2014

- He’s dead, but he won’t lay down. Debatt i nationen om hogst av skog er bra for klimaet. Bjart Holtsmark, forsker SSB og CREE, kommer med motinnleg til Gaute Nøkleholms kronikk i Nationen. Nationen 1 tert. 2014

- Den industrielle revolusjon skjer. Bjart Holtsmark, forsker SSB og CREE, kommenterer Ole Mathismoens artikkel. Aftenposten jan. 2014

- Diverse innslag om Elbiler. Både fra 2013 og 2014. Mye knyttet til Bjart Holtsmark. Diverse innslag om elbiler

Published June 27, 2017 2:43 PM - Last modified Jan. 3, 2022 4:48 PM