Dropp planene om norsk produksjon av biodiesel

Trevirke er på vei inn som erstatning for kull i europeiske kraftverk. Det vil forsterke klimaproblemet. Norsk næringsliv satser på en enda dårligere løsning: å bruke trevirke til å lage biodiesel – med statsstøtte.

I en artikkel i Dagens Næringliv skriver CREE forsker Bjart Holtsmark (SSB) om kortsiktig klimapolitik. 

Dagens Næringsliv 11 desember 2019

Innlegg: Jo da, vi bør lage biodiesel i Norge

Norsk biodiesel er et viktig bidrag i klimaarbeidet. Dieselen bør benyttes der eldrift er vanskelig å få til, for eksempel i landbruk og i anleggssektoren.

Bjørn Eidem, siviløkonom, prosjektleder ved Ruralis Utredning, Oslo

Dagens Næringsliv 19 desember 2019

Published Jan. 15, 2020 10:08 AM - Last modified Jan. 23, 2020 11:34 AM