Aldri har færre omkommet i naturkatastrofer

Statistikk fra de siste 120 årene viser at stadig færre omkommer i værrelaterte naturkatastrofer. I inneværende tiår er tallene så langt spesielt lave.

CREE forsker Bjart Holtsmark (SSB) gir  i en artikkel et korrektiv til det inntrykket av at det er flere i dag enn tidligere som omkommer i værrelaterte naturkatastrofer.

Aftenposten 7 oktober 2019

Klimatkrisens effekter är fakta – inte åsikter

Statistik missbrukas i syfte att driva opinion mot klimatmarscherna, skriver en rad svenska forskare i en replik till Bjart Holtsmark från Norges statistiska centralbyrå.

Flere svenske forskere går i mot Holtmarks vinkling av statistikken.

EXPRESSEN 4 november 2019

 

Klimatdebatten behöver bli mer kunskapsbaserad

När jag visar att allt färre dör i väderrelaterade naturkatastrofer misstänkliggörs mina motiv av sju svenska forskare som spekulerar.

Klimatdebatten mår bra av att bli mer kunskapsbaserad, skriver Bjart Holtsmark från Norges statistiska centralbyrå. 

EXPRESSEN 13 november 2019


Holtsmarks artikkel på svenskt:

Människor dör, sa Greta – vad säger statistiken?

Bjart Holtsmark - SSB

EXPRESSEN 16 oktober 2019

Published Oct. 14, 2019 10:30 AM - Last modified Nov. 14, 2019 2:25 PM