Stor usikkerhet om klimakonsekvenser

I en debatt i Aftenposten belyses noe av usikkerheten rundt konsekvensene av klimaendringene. CREE forsker Snorre Kverndokk (Frischsenteret) er med i denne debatten. 

Klimatrusselen er mye mindre enn ryktet tilsier

Øystein Sjølie, Samfunnsøkonom og finansanalytiker, Oslo

Aftenposten 26 sep 2019

 

Ingen vet hvor fort verdensøkonomien vil vokse, eller hvor store klimaskadene vil bli

Svenn Jensen, Miljøøkonom, Oslo Met

Aftenposten 30 sep. 2019

 

Klimatrusselen er høyst reell

Snorre Kverndokk, Seniorforsker ved Frischsenteret og CREE

Aftenposten 1 okt. 2019

 

Menneskeheten har mange utfordringer – klimarisiko er én

Øystein Sjølie, Samfunnsøkonom og finansanalytiker, Oslo

Aftenposten 3 okt. 2019

 

 

 

 

 

 

Published Oct. 8, 2019 9:43 AM - Last modified Oct. 8, 2019 12:13 PM