Teknologi for en troverdig klimaavtale

Parisavtalen er ikke bindende. For at den likevel skal være troverdig, må vi investere mer i grønn og mindre i brun teknologi.

Kronikk av CREE forsker Bård Harstad (UiO)

Dagen Næringsliv 23 november 2018

Published Nov. 27, 2018 12:48 PM - Last modified Jan. 3, 2022 4:43 PM