Fæhn: - Om kutt i oljeproduksjonen og klima

CREE forsker Taran Fæhn (SSB) intervjuet om artikkelen «Parisavtalen og oljeeksporten» publisert i «Samfunnsøkonomen 3/2018».

Stavanger Aftenblad 17 oktober 2018

Oljekutt-utspillet: –Usedvanlig dumt forslag

Terje Helleland (Frp) i Energi og miljøkomiteen.

– Og den viktigste årsaken til at dette er et dumt forslag, er at det vil øke de globale utslippene av klimagasser, sier Helleland til Aftenbladet.

Stavanger Aftenblad 18 oktober 2018

Published Oct. 23, 2018 1:54 PM - Last modified Oct. 23, 2018 2:08 PM