Debatt: Er oljekutt god klimapolitikk?

I artikkelen Parisavtalen og oljeeksporten i Samfunnsøkonomen 3/2018 drøfter 10 CREE forskere sentrale fagøkonomiske argumenter for å begrense oljeutvinningen som en del av klimapolitikken. Etter denne artikkelen har det foregått en debatt i flere mediaer. Her fra Dagens Næringsliv og Teknisk Ukeblad om dette temaet.

Jo, oljekutt kan være god klimapolitikk

Vi er enige i at store kutt i svært lønnsomme oljefelt er svært kostbar
klimapolitikk. Marginalt lønnsomme felt koster det lite å la ligge.

Taran Fæhn, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå.
Cathrine Hagem, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå.
Michael Hoel, professor emeritus ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Knut Einar Rosendahl, professor ved Handelshøyskolen ved NMBU.

Dagens Næringsliv 29 august 2018

 

Oljekutt er dyrt – eller vanvittig dyrt

Noe av Lommeruds argumenter er at usikkerhet av hvor oljekuttene inntreffer vil kunne gjøre oljekutt som klimatiltak meget dyrt.  

Kjell Erik Lommerud, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen

Dagens Næringsliv 23 august 2018

 

Liten klimaeffekt av norsk oljekutt

Norsk oljekutt vil gi små globale utslippsreduksjoner. Svært mye av våre kutt vil lekke ut i økt produksjon i andre land.

James Cust, økonom i Office of Chief Economist for Africa i Verdensbanken
Torfinn Harding, førsteamanuensis og innehaver av Equinors gavestilling i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

Dagens Næringsliv 21 august 2018

 

Oljekutt som symbolpolitikk

Hannessson argumenterer for at forslaget om norske oljekutt som klimatiltak er symbolpolitikk.

Rögnvaldur Hannesson, professor emeritus, NHH

Dagens Næringsliv 21 august 2018

 

Oljekutt god klimapolitikk over tid?

Norsk oljekutt vil helt sikkert delvis motsvares av økt produksjon ellers i verden på kort og mellomlang sikt, men den oljen ville uansett blitt utvunnet senere.

Michael Hoel, professor emeritus ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo
Knut Einar Rosendahl, professor ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Dagens Næringsliv 16 august 2018

 

Lommeruds feil og stråmenn

Professor Kjell Erik Lommerud oppfordres til å lese kronikken på nytt. Det er direkte feil når han i innlegg 10. august skriver at jeg «anbefaler» oljekutt.

Bård Harstad, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Dagens Næringsliv 11 august 2018

 

Oljekutt er dårlig klimapolitikk

Er det Trump eller Putin som skal bli inspirert av vårt gode eksempel til miljøkutt i oljeproduksjonen?

Kjell Erik Lommerud, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen

Dagens Næringsliv 10 august 2018

 

Klimapolitikk for en oljenasjon

Økonomer kan si noe om sammenhengen mellom olje og klima, men en rekke spørsmål krever økt forskningsinnsats.

Bård Harstad, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Dagens Næringsliv 20 juli 2018

 

Norske oljekutt er ikke god klimapolitikk!

At norsk kutt vil bidra til høyere oljepriser bygger på tvilsomme forutsetninger.

Øystein Noreng, professor emeritus ved Handelshøyskolen BI

Teknisk Ukeblad 18 juli 2018

 

Tvilsom klimaeffekt av norsk oljekutt

Ideen om at norsk oljekutt gagner klimaet, hviler på høyst diskutable premisser. Kostnadseffektivt tiltak er det neppe.

Kjell Erik Lommerud, professor i samfunnøkonomi ved Universitetet i Bergen

Dagens Næringsliv 27 juni 2018

 

Slaget om oljen står i markedet

Oljekutt kan kutte utslipp, men effekten er usikker og uansett liten. Skal klimaet reddes, må oljen konkurreres ut.

Marius Holm, leder i ZERO

Dagens Næringsliv 25 juni 2018

Published Oct. 3, 2018 2:21 PM - Last modified Oct. 24, 2018 11:31 AM