Hevder feil tall overdrev oljeinntekter med 170 milliarder

- Oljen og gassen i Barentshavet framstår mer verdifull enn den faktisk er, hevder CREE forskerne Mads Greaker (OsloMet) og Knut Einar Rosendahl (NMBU). Terje Søviknes og Ola Borten Moe er ikke enig.

Dagbladet 9 februar 2018

Published Feb. 9, 2018 1:14 PM - Last modified Nov. 20, 2018 1:23 PM