Norske sammendrag nov. 2015

Norske sammendrag av CREE working papers nov. 2015

Som PDF

VIRKEMIDLER SOM KAN FREMME UTVIKLING OG BRUK AV MILJØTEKNOLOGI

Rolf Golombek, Mads Greaker og Snorre Kverndokk

INNOVASJONSKONKURRANSE FOR MILJØVENNLIG FOU UNDER LOBBYVIRKSOMHET

Ingrid C Hjort –Thesis for the Masterdegree

GRUNNER FOR Å STYRE FOU MOT NULLUTSLIPPSTEKNOLOGI

Mads Greaker, Tom-Reiel Heggedal og Knut Einar Rosendahl

STYRT TEKNOLOGIUTVIKLING I FOSSILE OG MILJØVENNLIGE ENERGIKILDER

Ingrid Semb Weyer - Thesis for the Masterdegree

ENERGIEFFEKTIVISERING I HUSHOLDNINGENE OG KLIMAPOLITIKK

Brita Bye, Taran Fæhn and Orvika Rosnes

DYNAMIKK VED SAMMENKOBLING AV KVOTEMARKEDER

Katinka Holtsmark og Kristoffer Midttømme

 

 

Published Nov. 29, 2015 4:47 PM - Last modified Jan. 3, 2022 4:42 PM