CREE newsletter Nr 1 - 2017

Nyutdannet PhD Marit Klemetsen og CREE-leder Rolf Golombek åpner Kick-off-seminaret med å skjære kake.

Kick-off-seminar CREE

9. mars feiret CREE seg selv med kake og kick-off seminar. Vi markerte at senteret har fått midler til å fortsette i tre år til, samtidig som vi lanserte vår ferske arbeidsplan med nye prioriteringer. Vi ønsket også å feire at flere av CREEs PhD studenter og postdoc nylig har avsluttet sine arbeider. 

CREE-leder Rolf Golombek innledet seminaret med å introdusere senterets fire nye flaggskip. Hver flaggskipleder ga så en smakebit på interessante prosjekter, brukeraktiviteter og problemstillinger. I tråd med midtveisevalueringens anbefalinger er planene for flaggskipene basert på innspill og behov fra brukerne i CREE. Relevans for samfunnsaktører og høy vitenskapelig kvalitet basert på flerfaglighet og internasjonalt samarbeid skal prege CREEs forskning i perioden vi nå går inn i.

Seminaret fortsatte med en faglig innledning av Sjak Smulders fra Tilburg Sustainability Center, én av de fire forskerpartnerne i CREE. Under tittelen: «Grønn vekst – en oversikt over litteraturen» ga han en fremragende presentasjon av hvor forskningen på grønn vekst i dag står. Deretter deltok brukere og forskere i en paneldebatt rundt temaet «Hvordan skal vi legge forholdene til rette for grønn vekst i Norge?» Det ble en fruktbar diskusjon med deltakere fra både panel og publikum om hvordan grønn vekst skal forstås og om hva som er gode virkemidler og strategier for å vri samfunnets energibruk og verdiskaping i en grønnere retning.

 

Planlagte CREE aktiviteter våren 2017

MILJØPOPULISME OG VEIEN VIDERE FOR EN AMBISIØS KLIMAPOLITIKK

CICEP-CREE brukerkonferanse 2017

Litteraturhuset 

Fredag 19. april fra kl. 12.00 (lunsj)

 

CREE Cite Visit med Norges forskningsråd (for inviterte)

Forskningsparken

Torsdag 27. april

 

CREE lunsjseminar

Frischsenteret i Forskningsparken

Onsdag 24 Mai

 

Norske sammendrag av CREE publikasjoner.

Ressursrenten i norske fiskerier -- utvikling og politikk.

Author: Kristine Grimsrud, Lars Lindholt and Mads Greaker

CREE WP No.: 01/2017

 

Treghet i stokastiske prosesser. Forbedrede økonomiske modeller for analyse av miljøkatastrofer

Author: Anne-Sophie Crépin & Eric Nævdal

CREE WP No.: 02/2017

 

Altruisme mellom generasjoner: En løsning på klimaproblemet?

Author: Frikk Nesje and Geir B. Asheim

CREE WP No.: 09/2016

 

Strategier för att undvika arktisk oljeutvinning.

Author: Justin Leroux and Daniel Spiro

CREE WP No.: 12/2016

 

Valg av kompatibilitet i elbil- og lademarkedet.

Author: Mats Kristoffersen thesis for the Masterdegree

CREE WP No.: 15/2016

 

 

Published June 6, 2017 2:17 PM - Last modified Jan. 3, 2022 4:48 PM