Historisk stort prosjekt vil bidra til mer treffsikker klimapolitikk

Frischsenteret har i et samarbeid ledet av CICERO blitt tildelt midler til en plattform for klimaforskning.

Norges Forskningsråd

Et stort konsortium av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter, der CREE-miljøet står sentralt, har fått tildelt Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt noensinne! Prosjektet PLATON – en plattform for offentlig og nasjonal klimakunnskap – har som formål å øke kunnskapen om virkemidler for å nå de norske klimamålene for 2030 og 2050.

CICERO er vertsinstitusjon og CREE-forsker Taran Fæhn leder prosjektet. CREE-forskere fra Statistisk sentralbyrå, Frischsenteret, Institutt for energiteknikk og Senter for utvikling og miljø er blant deltakerne. Samarbeidet involverer et stort nettverk av norske og utenlandske forskere, samt brukere fra forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn, derunder flere av CREEs brukerpartnere.

Med dette er vi sikret at CREE-miljøet fortsetter sitt samarbeid i nye fire år.

Published Dec. 20, 2018 2:09 PM - Last modified Jan. 3, 2022 4:43 PM