EAERE Fellow M.Hoel og K. Nyborg

CREE forskerne Michael Hoel (UiO) og Karine Nyborg (UiO) ble på EAERE-konferansen 2019 utnevnt til EAERE Fellows. Dette er en anerkjennelse for fremragende bidrag innen miljø og ressursøkonomi

EAERE Fellows 2019

Published July 1, 2019 9:00 AM - Last modified July 1, 2019 10:31 AM