CREEs sluttrapport

CREEs sluttrapport er blitt godkjent av Norges forskningsråd. Nedenfor følger et utdrag fra Forskningsrådets tilbakemelding.  

Forskningrådets kommentarer til sluttrapporten:

"Sluttrapporten til CREE gir en svært god oversikt over hva senteret har oppnådd i løpet av de siste 8 årene. Rapporten gir også innsikt i betydningen av endringene som skjedde underveis og en god analyse over de bredere effektene av senteret."

Final Report

Appendix

"

  • Tematisk har senteret dekket en rekke ulike problemstillinger som har vært svært relevant i debatten om energi og klima. Resultatene har vært brukt av partnerne og også aktører utenfor senteret, som for eksempel stortingspolitikere.
  • Resultatenes relevans, sammen med en solid innsats fra senteret, har ført til god mediedekning av forskningsresultatene.
  • Senteret har samlet, og forsterket, forskningsgrupper som har betydning for nasjonal energi- og klimapolitikk. Sentrale forskere i senteret har vært involvert i viktige nasjonale prosesser som den grønne skattekommisjonen, klimakur og modellutvikling for finansdepartementet.
  • Senteret har jobbet aktivt med å gjøre forskningen relevant for partnerne, og har oppdaget samarbeidsformer som partnerne har satt stor pris på, som for eksempel "Hotline".

Det at forskerne involvert i senteret har planer om å fortsette samarbeidet, viser betydningen av senterets strukturering. Struktureringen utvikles videre i andre prosjekter finansiert av Forskningsrådet, og danner et bra grunnlag for å søke om nye prosjekter."

Published June 8, 2020 12:46 PM - Last modified June 9, 2020 8:52 AM