All News - Page 2

Published Oct. 3, 2018 2:21 PM

I artikkelen Parisavtalen og oljeeksporten i Samfunnsøkonomen 3/2018 drøfter 10 CREE forskere sentrale fagøkonomiske argumenter for å begrense oljeutvinningen som en del av klimapolitikken. Etter denne artikkelen har det foregått en debatt i flere mediaer. Her fra Dagens Næringsliv og Teknisk Ukeblad om dette temaet.

Published June 18, 2018 12:10 PM

Regjeringen har oppnevnt et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Beregningsutvalget skal bidra til å anslå klimaeffekt av statsbudsjettet, og peke på områder der det kan være behov for å øke kunnskapen og gi råd om metodeutvikling for tiltaks- og virkemiddelanalyser. Det er viktig kunnskap i arbeidet med å nå klimamålene. Utvalget skal ledes av professor Jørn Rattsø.

Til regjeringens side

Published June 5, 2018 1:53 PM

by Brita Bye, Arvid Raknerud and Marit E. Klemetsen — May 23, 2018 12:21 From blog on OSIRIS

Environmentally friendly technologies are an important example of an area where innovations have a high social value, but where markets would be scarce – or even absent – without public interventions. In our article “Can direct regulations spur innovations in environmental technologies? A study on firm-level patenting” we address this timely question and find that such public policies indeed encourage innovation in environmentally friendly technologies.

Read more ...

Published Apr. 5, 2018 4:19 PM

CREE forsker Snorre Kverndokk (Frisch) har blitt valgt ut som en av forfatterne til den sjette hovedrapporten fra IPCC (FNs Klimapanel). Han skal arbeide i arbeidsgruppe III: Tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp, som kommer med sin rapport i 2021. Les mer

Han er også blitt utnevnt som landrepresentant (Country Representative) for Norge i EAERE (European Association of Environmental and Resource Economics) for 2018 og 2019.