All News

Published June 8, 2020 12:46 PM

CREEs sluttrapport er blitt godkjent av Norges forskningsråd. Nedenfor følger et utdrag fra Forskningsrådets tilbakemelding.  

Forskningrådets kommentarer til sluttrapporten:

"Sluttrapporten til CREE gir en svært god oversikt over hva senteret har oppnådd i løpet av de siste 8 årene. Rapporten gir også innsikt i betydningen av endringene som skjedde underveis og en god analyse over de bredere effektene av senteret."

Final Report

Appendix

Published Oct. 14, 2019 10:30 AM

Statistikk fra de siste 120 årene viser at stadig færre omkommer i værrelaterte naturkatastrofer. I inneværende tiår er tallene så langt spesielt lave.

CREE forsker Bjart Holtsmark (SSB) gir  i en artikkel et korrektiv til det inntrykket av at det er flere i dag enn tidligere som omkommer i værrelaterte naturkatastrofer.

Aftenposten 7 oktober 2019

Published Sep. 16, 2019 3:16 PM

Én av ti nordmenn tror ikke mennesker står bak klimaendringer, viser ny spørreundersøkelse. – Man kan jo lure på hvorfor høytlønte har lavere tiltro til vitenskapen, sier Maren Esmark.

Flere har blitt spurt om uttalelser til denne meningsmålingen. Én av dem, CREE-forsker Taran Fæhn (SSB) kan ikke si noe spesifikk om denne undersøkelsen, men sier at på generelt grunnlag at det er enda viktigere å få resultater som antyder noe om hvorfor det er slik.

– Slik informasjon er viktig for forskere, politikere og media, fordi det kan få fram hva som er kunnskapshull, hvordan vitenskapelig kunnskap kan formidles og hvordan gjennomføringen av Norges klimaforpliktelser kan bli lettere og mer akseptabel, sier Fæhn.

ABC nyheter 20 juli 2019

 

Published Sep. 16, 2019 1:57 PM

Menn er mer villige til å betale mer i bompenger enn kvinner for å redusere luftforurensninga. Det viser en studie fra Statistisk sentralbyrå fra juni. Byrået har undersøkt hvor stor aksept det er i befolkningen for forslag fra den grønne skattekommisjonen til regjeringa.

Vi har sett tendensen lenge, og det er kanskje ikke overraskende at 60 prosent er imot økte skatter for å nå klima- og miljømål. Det forteller CREE forsker ved SSB, Kristine Grimsrud.

NRK P2 Nyhetsmorgen 15.juli.2019

Published Aug. 8, 2019 10:53 AM

I artikkelen "The case for a supply-side climate treaty", som denne uken er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Science, tar norske forskere til orde for å få på plass en klimaavtale mellom produsenter av olje, kull og gass. En slik avtale vil, ifølge forskerne, øke sannsynligheten for å nå Parisavtalens togradersmål.

Se internasjonal artikkel i Science  26 Jul 2019

www.uio.no 25 juli 2019

Published July 1, 2019 9:00 AM

CREE forskerne Michael Hoel (UiO) og Karine Nyborg (UiO) ble på EAERE-konferansen 2019 utnevnt til EAERE Fellows. Dette er en anerkjennelse for fremragende bidrag innen miljø og ressursøkonomi

EAERE Fellows 2019

Published June 3, 2019 3:07 PM

Sammen med 11 andre nåværende og tidligere forfattere i FNs klimapanel (IPCC), har Snorre Kverndokk skrevet en kronikk i Morgenbladet. Denne går i mot argumentasjonen til Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som hevder at fjerdedel av verdens energi i 2050 må komme fra olje og gass. Schjøtt-Pedersen er administrerende direktør for Norsk olje og gass.

Morgenbladet 31 Mai 2019

Published Dec. 11, 2018 11:15 AM

Brukt frityrolje, slakteavfall og skogsavfall skal redde norsk biodrivstoffpolitikk fra regnskograserende palmeolje, håper regjeringen. Men heller ikke dét er bærekraftig, advarer forskere.

Blant flere utrykker CREE forsker Bjart Holtsmark (SSB) bekymring til hva som brukes til å lage biodrivstoff.

NRK 28 nov. 2018

Published Nov. 27, 2018 12:57 PM

Norsk utsettelse av oljeleting i Arktis vil redusere investeringer i teknologi for oljeboring der. Da blir oljeutvinning i andre arktiske land mindre lønnsomt.

Innlegg av forsker J. Leroux (HEC Montreal) og CREE forsker D. Spiro (Uppsala Universitet og OsloMet)

Dagens Næringsliv 24 november 2018