User event activities

Previous

Time and place: Nov. 27, 2019 9:00 AM1:00 PM, Møterom HAGEN 3 i Forskningsparken

Kunnskapsstatus om miljøvennlig energi

Påmelding                                                    Frist påmelding: Mandag 25   nov.

Program som PDF

Enkel prosjektbeskrivelse og brukeraktiviteter

Opprinnelig prosjektbeskrivelse 

Time and place: Apr. 25, 2019 9:00 AM12:30 PM, Litteraturhuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nasjonale bidragene til Parisavtalen er utilstrekkelige for å nå togradersmålet. Første kvartal 2020 skal alle land sende inn nye bidrag. EU og Norge må nå vurdere om de skal melde inn et mer ambisiøst mål for 2030 enn å kutte 40%.

Time and place: Feb. 28, 2019 12:00 PM1:45 PM, Finansedepartementet

Finansedepartementet hold 28 februar et internseminar. CREE forskerne Nesje og Lund var invitert til å snakke om et av temaene: Risikojustering av kalkulasjonsrenten i samfunnsøkonomiske analyser. Dette fordi de høsten 2018 skrev en artikkel om risikojustering av kalkulasjonsrente i Samfunnsøkonomen (nr. 4/18). Denne artikkelen ble til som del av et seminar høsten 2017 arrangert av Oslo Centre for Research on Environmentally Friendly Energy (CREE). 

Time and place: Nov. 20, 2018 9:00 AM1:00 PM, Møterom VIA i Forskningsparken

Verdsetting av miljøkonsekvenser og fornybar energiproduksjon

Program som PDF

Time and place: Apr. 19, 2018 9:00 AM1:00 PM, Litteraturhuset, Amalie Skram

Påmelding

Frist for påmelding: 13. 

Time and place: Mar. 7, 2018, Forskningsrådet

Snorre Kverndokk holdt en presentasjon på Norges forskningsråds workshop om samfunnsvitenskap og CO2 håndtering 7. mars. Tittelen på foredraget var  "Økonomiske studier av lønnsomhet for CCS" hvor han gjennomgikk CREEs arbeider på dette området.

Time and place: Feb. 26, 2018, NVE

NVE utarbeider jevnlig framskrivninger av energikonsumet i Norge. CREE-forskere holdt modellbaserte innlegg om dette temaet.


CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time: Nov. 2, 2017Dec. 31, 2017

NVE har et prosjekt hvor de har har bedt CREE om å utarbeide et notat innenfor prosjektets fagområdet hvor vi oppsummerer den økonomiske litteraturen, samt sier litt generelt om dette fra et tverrfaglig perspektiv.


CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time: Sep. 18, 2017

CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time: June 7, 2017

CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time and place: Mar. 9, 2017 9:15 AM12:00 PM, Statistic Norway
Time: Feb. 1, 2017

CREE-forskere presenterte modellbaserte resultater for utviklingen i non-ETS utslipp i EU. Miljødirektoratet brukte resultatene til å besvare et oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet om å vurdere effekten av det foreslåtte rammeverket (fleksibilitetsmekanismene) for EUs nye klimapolitikk, herunder hvordan utslippspriser i ulike land kan bli påvirket av rammeverket. Møtet ble fulgt opp med dialoger mellom CREE-forskerne og Miljødirektoratet, og resulterte i at Miljødirektoratet utarbeidet et notat som ble oversendt Klima- og Miljødepartementet i mars 2017.


CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time and place: Apr. 28, 2016 9:00 AM1:00 PM, Litteraturhuset
Time and place: Apr. 14, 2016 9:30 AM3:30 PM, Statistics Norway
Time and place: Jan. 12, 2016 9:30 AM12:00 PM, Næringslivets hus, møterom Blåsjø, 3. etasje
Time and place: Apr. 24, 2014 9:00 AM12:30 PM, Litteraturhuset