Outreach

CREE has four main research outlets; publications in both popular sience and sientific journals, presentations of our research to the scientific community as well as to users and to the general public through the media. In addition, we arrage workshops and seminars, both for our researchers and for or user partners.

News

 • CREEs sluttrapport June 8, 2020 12:46 PM

  CREEs sluttrapport er blitt godkjent av Norges forskningsråd. Nedenfor følger et utdrag fra Forskningsrådets tilbakemelding.

  Forskningrådets kommentarer til sluttrapporten:

  "Sluttrapporten til CREE gir en svært god oversikt over hva senteret har oppnådd i løpet av de siste 8 årene. Rapporten gir også innsikt i betydningen av endringene som skjedde underveis og en god analyse over de bredere effektene av senteret."

  Final Report

  Appendix

 • Dropp planene om norsk produksjon av biodiesel Jan. 15, 2020 10:08 AM
  Trevirke er på vei inn som erstatning for kull i europeiske kraftverk. Det vil forsterke klimaproblemet. Norsk næringsliv satser på en enda dårligere løsning: å bruke trevirke til å lage biodiesel – med statsstøtte.

  I en artikkel i Dagens Næringliv skriver CREE forsker Bjart Holtsmark (SSB) om kortsiktig klimapolitik.

  Dagens Næringsliv 11 desember 2019

 • Aldri har færre omkommet i naturkatastrofer Oct. 14, 2019 10:30 AM

  Statistikk fra de siste 120 årene viser at stadig færre omkommer i værrelaterte naturkatastrofer. I inneværende tiår er tallene så langt spesielt lave.

  CREE forsker Bjart Holtsmark (SSB) gir i en artikkel et korrektiv til det inntrykket av at det er flere i dag enn tidligere som omkommer i værrelaterte naturkatastrofer.

  Aftenposten 7 oktober 2019

 • Stor usikkerhet om klimakonsekvenser Oct. 8, 2019 9:43 AM

  I en debatt i Aftenposten belyses noe av usikkerheten rundt konsekvensene av klimaendringene. CREE forsker Snorre Kverndokk (Frischsenteret) er med i denne debatten.

Events

No upcoming events