Documents to the Board meetings

Date

Case 

Attachment in Norwegian

 • Møte 02/2019: 27 des. 2019.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-19/09 Referat fra styremøte 18 mars 2019
  Sak S-19/11 Prognose 2019
  Sak S-19/12

Mal for sluttrapporten

Utkast til synteserapporter
 • Møte 01/2019: 18 mars 2019.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-19/02 Referat fra styremøte 24 september 2018
  Sak S-19/04 Forslag til årsrapport
  Sak S-19/05

Omdisponering av budsjettet
 • Møte 03/2018: 24 sep. 2018.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-18/08 Referat fra styremøte 08 mars 2018
  Sak S-18/10 Prognose 2018/Budsjett 2019Avlyst    Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-18/02 Referat fra styremøte 06 november 2017
  Sak S-18/04 Forslag til årsrapport  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-17/13 Referat fra styremøte 22 mai 2017
  Sak S-17/15 CREE budsjett 2017-2019

 

Sak S-17/16 Arbeidsplan 2017 og årsrapport 2016 • Møte 02/2017: 22 mai 2017.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-17/7 Referat fra styremøte 24 jan 2017
  Sak S-17/9 Årsberetningen 2016

 

Sak S-17/10 Brev nye konsortiemedlemmer • Møte 01/2017: 24 jan 2017.

 

Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-17/2 Referat fra styremøte 14 nov 2016
  Sak S-17/4 Arbeidsnotat arbeidsplan og budsjett
    CREE workplan 2017
    CREE Budsjett 2017 • Møte 04/2016: 14 nov. 2016.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-16/19 Referat fra styremøte 10 okt 2016.
  Sak S-16/20 Brev fra NFR 26 juni 2015
    Innstilling fra NFR Adm 1 behdnling divisjonstyret
    Utdypende informasjon sendt fra Frisch
    Tiltaksdokument • Møte 03/2016: 10 okt 2016.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-16/15 Referat fra styremøte 9 mai 2016.
  Sak S-16/16 Klageutvalgets vedtak og begrunnelse. • Møte 02/2016: 09 mai 2016.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-16/8 Referat fra styremøte 14 mars 2016.
  Sak S-16/9 Divisjonsstyrets beslutning og oppfølging av denne (to vedlegg)
  Sak S-16/10 Nytt budsjett for CREE 2016 • Møte 01/2016: 14 mars 2016.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-16/2 Referat fra styremøte 23 nov. 2015.
  Sak S-16/3 Strategiplan
  Sak S-16/4 Årsrapporten 2015
  Sak S-16/4 Mål for årsrapporten (NFR dokument) • Møte 04/2015: 23 nov. 2015.
  Alle papirene i en fil + arbeidplan
    Innkalling
  Sak S-15/29 Referat fra styremøte 15 sept. 2015
  Sak S-15/13 e) Svar fra NFR på internasjonale kontrakter
  Sak S-15/31 Prognose 2015 - Budsjett 2016
  Sak S-15/32 Ny strategiplan
  Sak S-15/33 Arbeidsplan for 2015 • Møte 03/2015: 15 sep. 2015.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-15/26 Ny strategiplan • Møte 02/2015: 12 aug. 2015.
   
    Innkalling
  Sak S-15/12 Referat fra styremøte 9 mars 2015 • Møte 01/2015: 9 mars 2015.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-15/2 Referat fra styremøte 11 des.2014
  Sak S-15/6 Strategiplan
  Sak S-15/7 Årsrapport
  Sak S-15/8 Sammendrag på norsk • Møte 03/2014: 11 des. 2014.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-14/15 Referat fra styremøte 23 sep.2014
  Sak S-14/16 Revidert budsjett 2015 med langtidsprognose, se også styreref.
  Sak S-14/18 Ny strategiplan
  Sak S-14/19 Arbeidsplan 2015, ettersendt
  Sak S-14/20 Publikasjoner og foredrag 2014
    Respons CREE minibrukerseminar • Møte 02/2014: 23 sep. 2014.
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-14/08 Referat fra styremøte 26 mar.2014
  Sak S-14/09 CREEs budsjett
  Sak S-14/11 Budsjett EAERE 2017
  Sak S-14/12 CREEs strategiplan • Møte 01/2014: 26 mar. 2014
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-14/02 Referat fra styremøte 17 des. 2013
  Sak S-14/04 CREEs årsrapport for 2014
  Sak S-14/05 Notat om teknologileverandører.

 


 


 

 • Møte 03/2013: 17 des. 2013
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-13/14 Referat fra styremøte 17 sep. 2013
  Sak S-13/15 Budsjettnotat
    Budsjett CREE 2014
  Sak S-13/16 Styrets sammensetning med varaer.

 


 


 

 • Møte 02/2013: 17 sep. 2013
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-13/09 Referat fra styremøte 20. mars 2013
  Sak S-13/10 Høstens CREE aktiviteter
  Sak S-13/11 Finansiering av CREEs kjerneforskning
    Budsjett CREE 2013

 


 


 

 • Møte 01/2013: 20 mars. 2013
  Alle papirene i en fil
    Innkalling
  Sak S-13/02 Referat fra styremøte 11. des. 2012
  Sak S-13/03 1. Arbeidsplan for 2013
    2. Regnskapsrapportering for 2012
    3. Økonomisk oversikt for CREE i 2012
    6. Program for brukerkonferansen
  Sak S-13/04 Kommentarer til langtidsbudsjettet
  Sak S-13/05 Styringsdokument for CREE
  Sak S-13/06 Årsrapport for 2012
    Publikasjoner sortert etter arbeidspakke

 


 


 

 • Møte 03/2012: 11. des. 2012
  Alle papirene i en fil
  Sak S-12/19 Referat fra styremøte 25.sept.2012
  Sak S-12/20 Siste versjon av strategiplan
    Kommunikasjonsplan
    Rapportering til NFR 1.12
  Sak S-12/21 Minibrukerseminar
  Sak S-12/22 Langtidsbudsjett CREE
    Økonomisk totaloversikt CREE
  Sak S-12/23 Forslag til styrets oppgaver og roller
    Styringsstruktur
  Sak S-12/24 Arbeidsplan 2013

 


 


 

 • Møte 02/2012: 25. sept. 2012
  Alle papirene i en fil
  Sak S-12/13 Referat fra styremøte 20. mar. 2012
  Sak S-12/14 Strategiplan
  Sak S-12/15 Kommunikasjonsplan
  Sak S-12/16 Budsjett for CREE 2013 inklusive eksterne prosjekter (egenfinansiering)

 


 


 

 • Møte 01/2012: 20. mar. 2012
Sak S-12/2 Referat fra styremøte 11. okt. 2011
  Sak S-12/4 Framdriftsrapportering 2012
  Sak S-12/5 Arbeidsplan for 2012
  Sak S-12/6 Regnskap 2011 og budsjett 2012
  Sak S-12/7 Se vedlegg under sak S-12/6
  Sak S-12/8 Strategiplan
  Sak S-12/9 Annual report

 


 


 

 • Møte 01/2011: 11. okt. 2011
Sak S-11/2 Consortium Agreement
    Revised proposal to RCN - CREE
  Sak S-11/4 Styringsstruktur CREE
  Sak S-11/5 Strategiplan
  Sak S-11/6 Budsjett 2011-2013
  Sak S-11/7 Arbeidsplan CREE 2011
     
Published June 27, 2017 1:45 PM - Last modified Jan. 3, 2022 5:52 PM