­
English

Permitteringer og oppsigelser under COVID-19

Prosjektnr9617
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
Oppdragsgiver
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Erik Hernæs
Simen Markussen
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Prosjektperiode2020 - 2022

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet vil studere utviklingen i permitteringer og arbeidsledighet umiddelbart etter den første spredningen av COVID-19 i Norge. I kjølvannet av de store økonomiske konsekvensene av tiltak gjennomført i Norge og i andre land, kombinert med den store usikkerheten, vet vi at mange allerede har mistet jobben eller er permittert. Kunnskap av hvilke personer disse er og hvordan hushold med ulik grad av økonomisk sårbarhet rammes av permitteringer og oppsigelser er ikke kjent. Ved å koble sammen individdata fra NAV for søknader om dagpenger (i all hovedsak permitteringer) med sosio-økonomiske kjennetegn fra norske registerdata vil prosjekt gi unik og raskt tilgjengelig kunnskap om disse mønstrene.

Umiddelbart etter nedstengingen den 12. mars, etablerte Frischsenteret forskningsprosjektet «Permitteringer og oppsigelser under Covid-19», som i utgangspunktet var et samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet var å frembringe rask kunnskap om utviklingen på arbeidsmarkedet ved å koble løpende data for dagpengesøknader og meldekort med registerinformasjon om personer, familier og virksomheter. Prosjektet ble muliggjort gjennom enestående rask behandling og effektuering av søknad om datautlån både i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Publisering av resultater skjedde løpende gjennom fire webinarer (link) i løpet av 2020, med det første allerede 26.3.2020, og enkelte artikler. Innsikt fra de ferske mikrodataene ble også formidlet gjennom diverse seminarer og mediaoppslag.

Publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Gaute Eielsen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Trond VigtelKoronakrisens første uker - hvem tok støyten i arbeidslivet2020Samfunnsøkonomen Vol 134(2), 41-50[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Alstadsæter, A., Bratsberg, B., Eielsen, G., Kopczuk, W., Markussen, S., Raaum, O., K. RøedThe first weeks of the coronavirus crisis: Who got hit, when and why? Evidence from Norway2020Covid Economics 15, 63-77[PDF]