­
English

Formuesskatt

Prosjektnr8391
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNærings- og fiskeridepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.NFD6974
ProsjektdeltakereAnnette Alstadsæter
Marie Bjørneby
Simen Markussen
Knut Røed
Prosjektperiode2020 - 2020

Prosjektbeskrivelse

Med basis i koblede administrative registerdata tar vi sikte på å gi en fyllestgjørende analyse av hvordan formuesskatten (og endringene i denne) er fordelt i befolkningen, og hvordan den påvirker investeringsbeslutninger og kapitaltilgang. Vi vil ha hovedfokus på dominerende eiere i små og mellomstore bedrifter. Et sentralt mål ved prosjektet er å skille mulige årsakssammenhenger fra sortering/seleksjon, slik at vi empirisk kan fastslå hvordan skatteendringer som har vært foretatt det siste tiåret har påvirket investeringer og arbeidsplasser i virksomheter hvis eiere har blitt eksponert for disse endringene.

Publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bjørneby, Marie, Simen Markussen, Knut RøedDoes the Wealth Tax Kill Jobs?2020IZA Discussion paper no. 13766[PDF]