­
English

Women in Transition: Female Employment and Political Empowerment during Ethiopia’s Reform Process

Prosjektnr5104
ProsjektansvarligAndreas Kotsadam
OppdragsgiverNFR via CMI
Oppdragsgivers prosjektnr.301645
ProsjektdeltakereAndreas Kotsadam
Prosjektperiode2020 - 2022

Prosjektbeskrivelse

Et grunnleggende spørsmål i likestillingsdebatten er hvordan man kan styrke kvinners evne og mulighet til å ta strategiske valg, valg som kan endre kvinners liv på en fundamental måte, det som på engelsk blir kalt ‘empowerment’. I dette forskingsprosjektet skal vi se på to viktige sider ved kvinners evne til å ta strategiske valg, nemlig deltakelse i arbeidslivet og politiske deltakelse. Vi skal se på forholdet mellom det å delta i arbeidslivet og det å delta politisk, og skal se på hvordan dette forholdet blir påvirket av endring i politisk kontekst.

Studier fra demokratiske land viser en sterk sammenheng mellom antallet kvinner i arbeidslivet og antallet kvinner som deltar politisk. I autoritære og/eller land i utvikling, og stater som går igjennom en overgang fra autokrati til demokrati, er denne sammenhengen mindre klar. Men ingen eksisterende studier på dette kan si at det er en årsakssammenheng mellom kvinners deltakelse i arbeidslivet og deres politiske deltakelse. Selv om disse fenomenene samvarierer, så kan vi ikke si at det ene fører til det andre. Med vårt forskingsdesign, som inkluderer et stort randomisert kontrollstudie, geografiske dataanalyser og dybdeintervju, så kan vi faktisk si noe om hvordan kvinners deltakelse i påverkar deres politiske deltakelse. Dette vil gi ny og unik kunnskap og vil være en nytt bidrag til litteraturen på dette området.

Vi ser konkret på kvinner i fabrikkindustrien i Etiopia, en av verdens hurtigst voksende økonomier. I løpet av det siste tiåret har det åpnet opp for store jobbmuligheter i fabrikkindustrien. Fra 2018 begynte det autoritære regimet på en politisk reformprosess, og utvidet dermed muligheten til politisk deltakelse. Vi har allerede et stort datasett fra før og under reformprosessen. Når dette blir supplert med nyere data som skal samles inn i dette prosjektet, så kan vi faktisk spore endringene og identifisere effekten av jobber i overgangsfasen.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert