­
English

Effekt av turnusordninger på sykefravær

Prosjektnr4421
ProsjektansvarligElisabeth Fevang
OppdragsgiverNAV
Oppdragsgivers prosjektnr.MAB2821
ProsjektdeltakereElisabeth Fevang
Heidi Gautun
Anette Harris
Karen Evelyn Hauge
Otto Lillebø
Simen Markussen
Siv-Elisabeth Skjelbred
Torunn Wibe
Prosjektperiode2021 - 2023

Prosjektbeskrivelse

Turnusarbeid er forbundet med økt risiko for helseproblemer og sykefravær. De senere årene har det blitt prøvd ut en rekke alternative turnusordninger på ulike arbeidsplasser i helsevesenet. Det er likevel begrenset med kunnskap omkring effekter av ulike turnusordninger på sykefravær og vi mangler en systematisk oversikt over konsekvensene av ulike typer turnus.

Ved hjelp av registerdata både fra SSB og fra arbeidsgiver vil vi undersøke hvordan innretningen av turnus påvirker sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Prosjektet fokuserer på sykehjem i Norge, en sektor hvor sykefraværet er spesielt høyt. Vi vil gjøre et omfattende kartleggingsarbeid og samle inn data om bruk av turnusordninger over tid for sykehjem over hele landet. Basert på disse dataene vil vi studere årsakssammenhenger mellom endring i turnusordninger og sykefravær og frafall. I tillegg vil vi, i samarbeid med flere sykehjem, gjennomføre et randomisert eksperiment, hvor vi vil teste om sykefraværet påvirkes av å endre turnus. Vi tar utgangspunkt i en alternativ turnusordning som har vist lovende resultater.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert