­
English

Sosioøkonomiske risikogrupper, vaksinasjon og pandemisk influensa

Prosjektnr4163
ProsjektansvarligOle Røgeberg
OppdragsgiverNFR via OsloMet
Oppdragsgivers prosjektnr.302336
ProsjektdeltakereOle Røgeberg
Prosjektperiode2020 - 2023

Prosjektbeskrivelse

Hvem får alvorlig influensasykdom, og hvordan kan sosial ulikhet i utdanning og inntekt medføre ulikhet i influensavaksinering, sykelighet og død forårsaket av influensa, og helse og dødelighet senere i livet?

Prosjekt hos prosjekteier OsloMet:
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/panrisk

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Mamelund, Svenn Erik, Clare Shelley-Egan, Ole RøgebergThe association between socioeconomic status and pandemic influenza: systematic review and meta-analysis2021PLOS One Vol 16(9)[PDF] [DOI]