­
English

Electrification of transport: Challenges, mechanisms and solutions

Prosjektnr3641
Prosjektansvarlig
OppdragsgiverNFR via SSB
Oppdragsgivers prosjektnr.5578- ELECTRANS C. Hagem
ProsjektdeltakereRolf Golombek
Sverre A. C. Kittelsen
Snorre Kverndokk
Eric Nævdal
Prosjektperiode2016 - 2019

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert