­
English

Internasjonal konferanse om miljø-økonomi (EAERE)

Prosjektnr3301
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd, Miljøvern dep., Olje- og Energi dep., Nærings dep., Kirke-, undervisning- og forsknings dep., Landbruks dep., Norges Bank, EU DGXI
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereSverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode1999 - 1999 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Frischsenteret har i sammarbeid med Sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo arrangert den niende årlige EAERE (The European Association of Environmental and Resource Economists) konferansen. Denne konferansen er den viktigste møteplassen i Europa for forskere som arbeider med miljø-økonomi. Konferansen gikk over 3 dager og samlet ca. 270 deltakere. Gjennom presentasjoner av "papers" og faglige diskusjoner fikk deltakerene mulighet til å bygge opp sin fagkompetanse. Det var også invitert flere internasjonalt annerkjente forskere som "key-note speakers". Temaene på EAERE konferansen omfattet blant annet verdisetting av miljøgoder, miljøavgifter, handel med kvoter, sur nedbør, bærekraftig utvikling og miljøproblemer i U- land.
EARE 99 offisielle hjemmeside: http://www.uio.no/eaere99/

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert