­
English

PLATON

Prosjektnr3186
ProsjektansvarligElisabeth Thuestad Isaksen
OppdragsgiverNFR via CICERO
Oppdragsgivers prosjektnr.295789
ProsjektdeltakereRolf Golombek
Elisabeth Thuestad Isaksen
Snorre Kverndokk
Prosjektperiode2019 - 2022

Prosjektbeskrivelse

Kunnskapsplattform for klimapolitiske virkemidler
Kunnskapsplattformen vil utføre forskning basert på ny kunnskap, samt å samordne, tilrettelegge og tilgjengeliggjøre eksisterende kunnskap og data.

PLATONS hjemmeside

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert