­
English

Sustainable transformation to sustainability

Prosjektnr3185
ProsjektansvarligKatinka Holtsmark
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.268174
ProsjektdeltakereRolf Golombek
Mads Greaker
Bård Harstad
Karen Evelyn Hauge
Michael Hoel
Katinka Holtsmark
Jon Hovi
Snorre Kverndokk
Christian Traeger
Prosjektperiode2017 - 2021

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet analyserer noen sentrale forhold for å kunne realisere et lavutslippssamfunn i Norge: - Valg av politikk: Hvilke klimapolitikker vil bli valgt og implementert i et demokratisk samfunn? - Respons på politikk: Grønne politikker kan virke annerledes enn forventet fordi aktører responderer på politikken på en annen måte enn det analytikere har antatt. Hvordan kan sosiale, psykologiske og andre motivasjonsfaktorer influere aktørers respons på grønne politikker? - Grønn teknologipolitikk: Nesten alle grønne FoU-prosjekter utføres utenfor Norge. Dette tilsier at Norge bør ha en tosidig strategi: Dels arbeide for internasjonale avtaler som stimulerer til klimavennlig FoU, og dels implementere en nasjonal politikk som motiverer til mer klimavennlig FoU, og som tilrettelegger for spredning av grønne teknologier. Hvordan kan internasjonale grønne FoU-avtaler utformes, og hvordan bør Norge designe sin grønne FoU-politikk? - Interaksjon mellom petroleumspolitikk og klimapolitikk: Utvinning av norske petroleumsressurser kan gi økte CO2-utslipp, noe som vil vanskeliggjøre realiseringen av et lavutslippssamfunn. På den annen side kan økt utvinning av naturgass gi markedsandeler for kull, og dermed redusere de globale utslippene på kort sikt. Imidlertid vil økt petroleumsutvinning presse ned energiprisene, noe som reduserer lønnsomheten av klimavennlig FoU. Hvordan bør Norge, med sitt offisielle mål om å bli et lavutslippssamfunn, balansere disse forholdene?

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hauge, Karen Evelyn, Kjell Arne Brekke, Karine Nyborg, Jo Thori LindSustaining cooperation through self-sorting: The good, the bad, and the conditional2019Proceedings of the National Academy of Sciences Vol 116(12), 5299-5304[PDF] [DOI]
Egorov, G., B. HarstadPrivate Politics and Public Regulation2017The Review of Economic Studies Vol 84(4), 1652-1682[PDF] [DOI]