­
English

Managing Risk in Climate Change - A Dynamic Perspective

Prosjektnr3182
ProsjektansvarligEric Nævdal
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.193719
ProsjektdeltakereSimen Gaure
Larry Karp
Anja Grinde Myrann
Michael Oppenheimer
Atle Seierstad
Jon Vislie
Martin Wagner
Prosjektperiode2009 - 2012 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Karp, Larry, Sauleh Siddiqui, Jon StrandDynamic Climate Policy with Both Strategic and Non-strategic Agents: Taxes Versus Quantities2016Environmental and Resource Economics Vol 65(1), 135-158[DOI]
Vogelsang, T.J. and M. WagnerA Fixed-b Perspective on the Phillips-Perron Tests2013Econometric Theory Online, FirstView article, 1-20[PDF]
Bauer, D. and M. WagnerA State Space Canonical Form for Unit Root Processes2012Econometric Theory vol 28(6), 1313-1349[PDF]
Schneider, U. and M. WagnerCatching Growth Determinants with the Adaptive LASSO2012German Economic Review vol 13, 71-85
Wagner, M.The Phillips Unit Root Tests for Polynomials of Integrated Processes2012Economics Letters vol 114, 299-303
Wagner, M.Cointegration Analysis with State Space Models2010Advances in Statistical Analysis vol 94, 273-305
Wagner, M. and J. HlouskovaThe Performance of Panel Cointegration Methods: Results from a Large Scale Simulation Study2010Econometric Reviews vol 29,182-223
Hlouskova, J. og M. WagnerFinite Sample Correction Factors for Panel Cointegration Tests2009Oxford Bulletin of Economics & Statistics 71(6), 851-881

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Banerjee, A. and M. WagnerPanel Methods to Test for Unit Roots and Cointegration2009

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nævdal, Eric and Jon VislieResource Depletion and Capital Accumulation under Catastrophic Risk: Policy Actions against Stochastic Thresholds and Stock Pollution2013Nr. 24[PDF]
Nævdal, Eric og Jon VislieResource Depletion and Capital Accumulation under Catastrophic Risk: The Role of Stochastic Thresholds and Stock Pollution2012Nr. 24[PDF]
Nævdal, E. and J. VislieClimate Change, Catastrophic Risk and the Relative Unimportance of Discounting2008Nr. 28[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nævdal, EricDiskonteringsratens effekt på optimal klimapolitikk2010KLIMA 05/10, 34-35[PDF]