­
English

Forbedret internasjonalt samarbeid om utslippskutt

Prosjektnr3181
ProsjektansvarligOle Røgeberg
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.193703
ProsjektdeltakereRagnhild Haugli Bråten
Jared Carbone
Simen Gaure
Robert Gazzale
Rolf Golombek
Larry Karp
Snorre Kverndokk
Karine Nyborg
Prosjektperiode2009 - 2012 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Det trengs betydelige globale utslippskutt dersom verden skal unngå kostbare, menneskeskapte klimaendringer. Dette prosjektet utforsker tre ulike områder som kan positivt påvirke muligheten for at dette skjer: 1. Utvikling av avtalemekanismer som styrker insentivene enkeltnasjoner har for å bli med i utslippsavtaler, sette tilstrekkelige mål for utslippskutt, etterleve avtalte kutt, og straffe/reagere andre land som bryter avtalen. 2. Utforske konsekvense av at nasjoner og forhandlere påvirkes av moralske normer, slik som normen om gjengjeldelse ("vær snill mot andre hvis de er snille mot deg") 3. Bedre forstå den utbredte skepsisen overfor og motstanden mot effektivitetsfremmende klimatiltak utledet av økonomisk teori, slik som kvotehandel. Prosjektet benytter seg primært av spillteori og teoretisk modellering (del 1 og 2) og laboratorie-eksperiment (del 3).

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bråten, Ragnhild H., Kjell Arne Brekke, Ole RøgebergBuying the right to do wrong – An experimental test of moral objections to trading emission permits2015Resource and Energy Economics Vol 42, 110-124[PDF] [DOI]
Hauge, Karen Evelyn and Ole RøgebergRepresenting Others in a Public Good Game2015Games 6, 381-393[PDF] [DOI]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk, SnorreMoral positions on Tradable Permits Markets2013[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hauge, Karen and Ole RøgebergContributing to Public Goods as Individuals versus Group Representatives: Evidence of Gender Differences2014Nr. 16[PDF]

CREE skrifter

CREE er Oslo Centr for Environmentally friendly Energy, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hauge, Karen and Ole RøgebergContributing to Public Goods as Individuals versus Group Representatives: Evidence of Gender Differences2014Nr. 16[PDF]