­
English

Petroleum industry research in economics and economic management

Prosjektnr3162
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd, PETROSAM
Oppdragsgivers prosjektnr.184739
ProsjektdeltakereKjell Arne Brekke
Bård Harstad
Michael Hoel
Alfonso Irarrazabal
Svenn Jensen
Snorre Kverndokk
Lin Ma
Eric Nævdal
Ole Røgeberg
Prosjektperiode2008 - 2012 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet analyserer samspillet mellom klima- og energipolitikk og markedene for fossile brensler. En vil spesielt analysere om politikker som reduserer kostnadene knyttet til fornybar kraftproduksjon og CCS vil gi lavere utslipp på kort sikt. I andre del av prosjektet studeres OPEC, både ved å konstruere en estimert simuleringsmodell og ved å bruke eksperimentelle metoder for å analysere kartellstabilitet under klimapolitikk. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Stastistisk sentralbyrå og Frischsenteret.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, Rolf, Alfonso A. Irarrazabal, Lin MaOPEC’s market power: An Empirical Dominant Firm Model for the Oil Market2018Energy Economics 70, 98-115[PDF] [DOI]
Aune, Finn Roar, Ann Christin Bøeng, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt, Knut Einar RosendahlFuel efficiency improvements - Feedback mechanisms and distributional effects in the oil market2017Environmental and Resource Economics Vol. 68(1), 15-45[PDF] [DOI]
Kvernokk, S. and K.E. RosendahlThe Effects of Transport Regulation on the Oil Market - Does Market Power Matter?2013The Scandinavian Journal of Economics Vol 115(3), 662-694[PDF] [DOI]
Hoel, Michael and Svenn JensenCutting costs of catching carbon-Intertemporal effects under imperfect climate policy2012Resource and Energy Economics vol 34(4), 680-695[PDF]
Hoel, MichaelThe green paradox and greenhouse gas reducing investments2011International Review of Environmental and Resource Economics vol 5(4), 353-379
Hoel, MichaelThe Supply Side of CO2 with Country Heterogeneity2011The Scandinavian Journal of Economics vol 113(4), 846-865[PDF]
Røgeberg, O., S. Andresen og B. HolstmarkInternational climate treaties: The case for pessimism2010Climate law 1(1), 177-197[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, Rolf, Alfonso A. Irarrazabal, Lin MaOPEC’s market power: An Empirical Dominant Firm Model for the Oil Market2015Nr. 21[PDF]
Hoel, MichaelIs there a green paradox?2010Nr. 13[PDF]
Hoel, Michael and Svenn JensenCutting Costs of Catching Carbon Intertemporal effects under imperfect climate policy2010Nr. 19[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk, S. og K.E. RosendahlOil price effects of transport regulation2012EAERE Newsletter, European Association for Environmental and Resource Economists, 9-12[PDF]
Hoel, M.Climate change and carbon tax expectations2010CESifo Working paper no. 2966[PDF]
Hoel, M. og S. JensenCutting Costs of Catching Carbon Intertemporal Effects under Imperfect Climate Policy2010CESifo Working paper no. 3284[PDF]
Hoel, M. og S. JensenCutting Costs of Catching Carbon Intertemporal effects under imperfect climate policy2010Discussion Papers No. 639[PDF]
Kverndokk, Snorre and Knut Einar RosendahlThe Effects of Transport Regulation on the Oil Market - Does Market Power Matter?2010Discussion Papers No. 629[PDF]
Kverndokk, Snorre and Knut Einar RosendahlThe Effects of Transport Regulation on the Oil Market - Does Market Power Matter?2010Discussion Paper 10-40, Resources For the Future, Washington, DC[PDF]