­
English

Uncertainties in the European Energy Market: Modelling Approaches and policy issues

Prosjektnr3148
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.228810
ProsjektdeltakereKjell Arne Brekke
Simen Gaure
Rolf Golombek
Sverre A. C. Kittelsen
Hilde Hallre Le Tissier
Eric Nævdal
Prosjektperiode2013 - 2016 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Valg av energipolitikk for å nå en målsetning bør reflektere økonomiske forhold, energisikkerhet, usikkerhet og miljøhensyn. Dette krever utvikling av et rammeverk som på en systematisk og konsistent måte vurderer og sammenveier disse faktorene. Formålet med dette prosjektet er å utvikle en detaljert, stokastisk numerisk modell av energiindustrien i Europa som kan brukes til politikkanalyser når aktører tar beslutninger under usikkerhet. Både nasjonale politikker, for eksempel norsk politikk for å øke produksjonen av fornybar energi, og EU politikk, for eksempel de tre 20 prosent målsetningene for 2020, kan analyseres med vår modell.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brekke, K.A., R. Golombek, M. Kaut, S.A.C. Kittelsen, S.W. WallaceStochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents2017Energy Vol 134, 984-990[PDF] [DOI]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl and Hilde Hallre Le TissierLiberalizing Russian Gas Markets - An Economic Analysis2015Energy Journal Vol 36 - Adelman Sepcial Issue, 63-97[PDF] [DOI]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, Rolf, Finn Roar Aune, Hilde Hallre Le TissierPhasing Out Nuclear Power in Europe2016[PDF]