­
English

Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation

Prosjektnr3144
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereMichael Hoel
Snorre Kverndokk
Prosjektperiode2006 - 2008 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hoel, M. og A. de ZeeuwCan a Focus on Breakthrough Technologies Improve the Performance of International Environmental Agreements?2010Environmental and Resource Economics vol 47(3), 395-406[PDF]
Gerlagh, Reyer, Snorre Kverndokk and Knut Einar RosendahlOptimal timing of climate change policy; Interaction between carbon taxes and innovation externalities2009Environmental and Resource Economics vol. 43, no. 3, pp. 369-390[PDF]
Golombek, R. og M. HoelEndogenous technology and tradable emission quotas2008Resource and Energy Economics 30, 2, 197-208[DOI]
Hoel, M. og T. SternerDiscounting and relative prices2007Climatic change 84, 265-280

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bye, T. og M. HoelGrønne sertifikater - dyr og formålsløs fornybar moro2009Samfunnsøkonomen 63(7), 34-37
Hoel, M. og B. HolstmarkUtviklingslandene bestemmer klimautviklingen2009Samfunnsøkonomen 63(7), 38-48
Hoel, M. og S. StrømKlimapolitikk for en liten, åpen og rik økonomi2009Nytt Norsk Tidsskrift 3-4, 499-505
Kverndokk, S. og K. E. RosendahlSammenhenger mellom klima- og FoU-politikk2009Samfunnsøkonomen nr. 7, s.10-17
Berglann, H.Patenter i modeller med teknologisk vekst - en litteraturoversikt med vekt på klimapolitikk2008Samfunnsøkonomen nr 4
Hoel, M.Økonomiske analyser av klimaproblemet2008Samfunnsøkonomen nr 6/7

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gerlagh, Reyer, Snorre Kverndokk and Knut Einar RosendahlLinking Environmental and Innovation Policy2008Nr. 10[PDF]
Gerlagh, Reyer, Snorre Kverndokk and Knut Einar RosendahlOPTIMAL TIMING OF ENVIRONMENTAL POLICY; INTERACTION BETWEEN ENVIRONMENTAL TAXES AND INNOVATION EXTERNALITIES2006Nr. 26[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelClimate agreements: emission quotas versus technology policies2006Nr. 21[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelEndogenous technology and tradable emission quotas2006Nr. 3[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Greaker, Mads and Liselotte PadeOptimal CO2 abatement and technological change: Should emission taxes start high in order to spur R&D?2009Climatic change Climatic change, 96
Hoel, M. og A. de ZeeuwCan a Focus on Breakthrough Technologies Improve the Performance of International Environmental Agreements?2009NBER Working Paper 15043[PDF]