­
English

Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)

Prosjektnr3100
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.209698
ProsjektdeltakereCatherine Banet
Kjell Arne Brekke
Jared Carbone
Finn Førsund
Rolf Golombek
Bård Harstad
Karen Evelyn Hauge
Michael Hoel
Elisabeth Thuestad Isaksen
Sverre A. C. Kittelsen
Snorre Kverndokk
Hilde Hallre Le Tissier
Eric Nævdal
Ole Røgeberg
Steinar Strøm
Henning Hartmann Wahlquist
Tao Zhang
Nils-Henrik M. von der Fehr
Prosjektperiode2011 - 2019

Prosjektbeskrivelse

CREE skal bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget for nasjonal energipolitikk og for debatten om internasjonale energi- og klimapolitikk. Videre skal senteret bygge opp kunnskap som bidrar til økt innovasjon, i hovedsak knyttet til kunnskap om politiske virkemidler.

Målet er å videreutvikle det metodiske rammeverket og benytte det til å analysere problemstillinger som er relevante for utvikling av politiske virkemidler, markeder og regulering, internasjonal energi- og klimapolitikk, samt innovasjon. Forskningen ved senteret vil primært være basert på økonomi. Forskningsaktiviteten skal være særlig relevant for brukerpartnere som består av beslutningstakere innenfor norsk politikk, regulatorer og viktige aktører i energimarkedene.

Vertsinstitusjon: Frischsenteret
Forskningspartnere: UiO, SSB, Tilburg Sustainability Center
Brukerpartnere: Energy Norway, Gassnova SF, Norwegian Environment Agency, Norwegian Ministry of Climate and Environment, Norwegian Ministry of Petroleum and Energy, Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Statkraft Energi AS, Statnett SF
Underleverandører: IFE - Institute for Energy Technology, Natural Resources Law at the Faculty of Law - University of Oslo, SUM - Centre for Development and the Environment - University of OsloI

CREE har egen hjemmeside på https://www.frisch.uio.no/prosjekter/cree/ og for publikasjoner https://www.frisch.uio.no/prosjekter/cree/publications/

Publikasjoner

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, Simen, Rolf GolombekTrue or not true: CO2 free electricity generation is possible2022Energy Vol 259, 124998[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf, Arne Lind, Hans-Kristian Ringkjøb, Pernille SeljomThe role of transmission and energy storage in European decarbonization towards 2050 Energy2022Energy Vol 239, part C, 122159[PDF] [DOI]
Aune, F.R. and R. GolombekAre carbon prices redundant in the 2030 EU climate and energy policy package?2021The Energy Journal 42(3), 225-264[PDF] [DOI]
Harstad, BårdTechnology and Time Inconsistency2020Journal of Political Economy vol 128(7)[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf, Mads Greaker, Michael HoelShould environmental R&D be prioritized?2020Resource and Energy Economics vol 60, May, 101132[PDF] [DOI]
Battaglini, Marco, Bård HarstadThe Political Economy of Weak Treaties2020Journal of Political Economy 128(2), 544-590[DOI]
Greaker, M, R. Golombek, M. HoelGlobal impact of national climate policy in the Nordic countries2019Nordic Economic Policy Review 157-202[PDF] [DOI]
Asheim, Geir, Taran Fæhn, Karine Nyborg, Mads Greaker, Cathrine Hagem, Bård G. Harstad, Michael Hoel, Diderik Lund, Knut Einar RosendahlThe case for a supply-side climate treaty2019Science 365(6451), 325-327[PDF] [DOI]
Hauge, Karen Evelyn, Kjell Arne Brekke, Karine Nyborg, Jo Thori LindSustaining cooperation through self-sorting: The good, the bad, and the conditional2019Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Vol 116(12), 5299-5304[PDF] [DOI]
Harstad, Bård, Francesco Lancia, og Alessia RussoCompliance technology and self-enforcing agreements2019Journal of the European Economic Association vol 17(1), 1-29[DOI]
Hoel, M, SAC Kittelsen and S KverndokkCorrecting the climate externality: Pareto improvements across generations and regions2019Environmental and Resource Economics Vol 74(1), 449-472[PDF] [DOI]
Ciccone, AliceEnvironmental effects of a vehicle tax reform: Empirical evidence from Norway2018Transport Policy Vol 69, 141-157[PDF] [DOI]
Bjørnebye, Henrik. Cathrine Hagem, Arne LindOptimal location of renewable power2018Energy 147, 1203-1215[PDF] [DOI]
Kverndokk, S.Climate Policies, Distributional Effects and Transfers Between Rich and Poor Countries2018International Review of Environmental and Resource Economics Vol 12(2-3), 129-176[PDF] [DOI]
von der Fehr, N-H.M., S. RopenusRenewable Energy Policy Instruments and Market Power2017The Scandinavian Journal of Economics 119(2), 312-45[DOI]
Harstad, B., T.K. MideksaConservation Contracts and Political Regimes2017The Review of Economic Studies Vol 84(4), 1708-1734[PDF] [DOI]
Egorov, G., B. HarstadPrivate Politics and Public Regulation2017The Review of Economic Studies Vol 84(4), 1652-1682[PDF] [DOI]
Fæhn, Taran og Elisabeth Thuestad IsaksenDiffusion of climate technologies in the presence of commitment problems2016Energy Journal Vol 37(2), 155-180[PDF] [DOI]
Eyckmans J., S. Fankhauser and S. KverndokkDevelopment Aid and Climate Finance2016Environmental and Resource Economics Vol 63(2), 429-450[PDF] [DOI]
Bråten, Ragnhild HaugliTesting deontological warm glow motivation for carbon abatements2014Resource and Energy Economics vol 38, 96-109[PDF] [DOI]
Gerlagh, R., S. Kverndokk and K. E. RosendahlThe Optimal Time Path of Clean Energy R&D Policy When Patents Have Finite Lifetime2014Journal of Environmental Economics and Management Vol 67(1), 2-19[PDF] [DOI]
Holstmark, B., M. Hoel and K. HolstmarkOptimal harvest age considering multiple carbon pools - A comment2013Journal of Forest Economics 19(1), 87-95
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlPrice and welfare effects of emission quota allocation2013Energy Economics Vol 36, 568-580[PDF] [DOI]
Baldursson, Fridrik M. og Nils-Henrik M. von der FehrPrice Volatility and Risk Exposure: On the Interaction of Quota and Product Markets2012Environmental and Resource Economics 52(2), 213-233[PDF]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Banet, CatherineElectricity Network Tariffs Regulation and Distributive Energy Justice: Balancing the Need for New Investments and a Fair Energy Transition2020[PDF] [DOI]
Banet, C.Prosumers regulation in Norway: a First Step for Empowering Small Energy Consumers2018[DOI]
von der Fehr, N.-H.M.Under pressure: European electricity markets and the need for reform2017
Kverndokk, SnorreØkonomiske virkemidler i miljøpolitikken2016[PDF]
Kverndokk, S. og C. HagemKlimaendringer2014[PDF]
Harstad, B. and M. LiskiGames and Resources2013
Hoel, M.Carbon taxes and the green paradox2012

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, R., M. Greaker og S. KverndokkHva er framtiden for CCS?2019Samfunnsøkonomen 5, 54-65[PDF]
Fæhn, Taran, Geir Asheim, Mads Greaker, Cathrine Hagem, Bård Harstad, Michael Hoel, Diderik Lund, Karine Nyborg, Knut Einar Rosendahl og Halvor StorrøstenPARISAVTALEN OG OLJEEKSPORTEN2018Samfunnsøkonomen nr 3[PDF]
Hoel, M.Klimavirkninger av skogbruk2017Samfunnsøkonomen Nr 1[PDF]
Hoel, MichaelKlimavirkninger av skogbruk2017Samfunnsøkonomen Vol 131(1), 14-20[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl og Hilde Hallre Le TissierEksport av russisk gass til Europa2016Samfunnsøkonomen nr 1[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Hilde Hallre Le Tissier, Stefan Jaehnert, Steve Völler, Ove WolfgangVirkninger av Eus klimapolitikk for 20302015Samfunnsøkonomen vol 129(3), 34-46[PDF]
Hauge, KarenNår Rasmus, Viljar og Egil skal investere i energieffektiv teknologi2014Samfunnsøkonomen vol 28(1), 27-37[PDF]
Kverndokk, Snorre, Eric Nævdal og Linda NøstbakkenRettferdige klimaavtaler2014Samfunnsøkonomen 2, 56-57[PDF]
Brekke, K.A., R. Golombek, M. Kaut, S.A.C. Kittelsen og S.W. WallaceModellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode2013Samfunnsøkonomen Nr. 2, 16-26[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen og Knut Einar RosendahlTildeling av klimakvoter i Europa2012Samfunnsøkonomen nr 2, 30, 30-37
Førsund, Finn R.Innfasing av vindkraft2011Samfunnsøkonomen nr 3, 46-54

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hauge, Karen and Ole RøgebergContributing to Public Goods as Individuals versus Group Representatives: Evidence of Gender Differences2014Nr. 16[PDF]
Hoel, MichaelSupply side climate policy and the green paradox2013Nr. 3[PDF]
Hoel, Michael and Aart de ZeeuwTechnology Agreements with Heterogeneous Countries2013Nr. 2[PDF]
Hoel, MichaelSecond-best Climate Policy2012Nr. 4[PDF]

CREE skrifter

CREE er Oslo Centr for Environmentally friendly Energy, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på https://www.frisch.uio.no/prosjekter/cree/publications/CREE_working_papers/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, Simen, Rolf GolombekTrue or not true: Carbon-free electricity generation is possible2019Nr. 11[PDF]
Kverndokk, Snorre, Erik Figenbaum, Jon HoviWould my driving pattern change if my neighbor were to buy an emissionfree car?2019Nr. 4[PDF]
Aune, F.R. and R. GolombekCarbon prices are redundant in the 2030 EU climate and energy policy package2018Nr. 10[PDF]
Kverndokk, SnorreClimate Policies, Distributional Effects and Transfers Between Rich and Poor Countries2018Nr. 12[PDF]
Bjørnebye, Henrik, Cathrine Hagem, Arne LindOptimal location of renewable power2017Nr. 4[PDF]
Crépin, Anne-Sophie, Eric NævdalInertia in risk; improving economic models of catastrophes2017Nr. 2[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl og Hilde Hallre Le TissierEksport av russisk gass til Europa2016Nr. 2[PDF]
Golombek, Rolf, Mads Greaker, Simen Gaure, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahPromoting CCS in Europe: A case for green strategic trade policy?2016Nr. 5[PDF]
Aune, Finn Aune, Rolf Golombek and Hilde Hallre Le TissierPhasing out nuclear power in Europe2015Nr. 5[PDF]
Aune, Finn Roar, Ann Christin Bøeng, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt and Knut Einar RosendahlFuel efficiency improvements - feedback mechanisms and distributional effects in the oil market2015Nr. 11[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Hilde Hallre Le Tissier, Stefan Jaehnert, Steve Völler, Ove WolfgangMot et grønnere Europa: Virkninger av EUs klimapolitikk for 20302015Nr. 1[PDF]
Baldursson, Fridrik Mar and Nils-Henrik M von der FehrNatural Resources and Sovereign Expropriation2015Nr. 7[PDF]
Bråten, Ragnhild Haugli and Peter MartinssonExperimental measures of household decision power2015Nr. 2[PDF]
Bråten, Ragnhild Haugli, Erling Berge, Henrik Wiig, Daimon Kambewa, and Stanley KhailaUsing trust games to predict tree planting in Malawi2015Nr. 3[PDF]
Ciccone, A., R. Bråten and O. RøgebergFairness preferences in a bilateral trade experiment2015Nr. 10[PDF]
Golombek, Rolf, Mads Greaker and Michael HoelInnovation prizes for environmental R&D2015Nr. 19[PDF]
Golombek, Rolf, Mads Greaker og Snorre KverndokkVirkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi2015Nr. 13[PDF]
Hoel, Michael, Sverre Kittelsen and Snorre KverndokkPareto Improving Climate Policies: Distributing the benefits across generations and regions2015Nr. 12[PDF]
Brekke, K.A., Bråten, R.H., O. RøgebergBuying the right to do wrong – An experimental test of moral objections to trading emission permits2014Nr. 19[PDF]
Førsund, F.R.Hveding’s Conjecture: On the Aggregation of a Hydroelectric Multiplant – Multireservoir System2014Nr. 17[PDF]
Hauge, Karen and Ole RøgebergContributing to Public Goods as Individuals versus Group Representatives: Evidence of Gender Differences2014Nr. 16[PDF]
Brekke, Kjell Arne, Rolf Golombek, Michal Kaut, Sverre A.C. Kittelsen and Stein WallaceThe Impact of Uncertainty on the European Energy Market: The scenario aggregation method2013Nr. 4[PDF]
Eyckmans, J., S. Fankhauser and S. KverndokkEquity, Development Aid and Climate Finance2013Nr. 15[PDF]
von der Fehr, Nils-Henrik M.Transparency in electricity markets2013Nr. 8[PDF]
Førsund, Finn R.Pumped-Storage Hydroelectricity2012Nr. 14[PDF]
Førsund, Finn R.Phasing in large‐scale expansion of wind power in the Nordic countries2012Nr. 6[PDF]
Greaker, Mads, Michael Hoel and Knut Einar RosendahlDoes a renewable fuel standard for biofuels reduce climate costs?2012Nr. 15[PDF]
Hoel, MichaelSecond-best climate policy2012Nr. 2[PDF]
Hoel, Michael and Bjart HoltsmarkHaavelmo on the climate issue2012Nr. 10[PDF]
Hoel, Michael, Bjart Holtsmark and Katinka HoltsmarkFaustmann and the Climate2012Nr. 8[PDF]
Holtsmark, Bjart, Michael Hoel and Katinka HoltsmarkOptimal harvest age considering multiple carbon pools - a comment2012Nr. 11[PDF]
Kverndokk, SnorreMoral positions on Tradable Permits Markets2012Nr. 4[PDF]
Kverndokk, Snorre, Eric Nævdal and Linda NøstbakkenThe Trade-off between Intra- and Intergenerational Equity in Climate Policy: Can Carbon Leakage be Justified?2012Nr. 9[PDF]
Carbone, Jared C. and Robert S. GazzaleA SHARED SENSE OF RESPONSIBILITY: MONEY VERSUS EFFORT CONTRIBUTIONS IN THE VOLUNTARY PROVISION OF PUBLIC GOODS2011Nr. 5[PDF]
Gerlagh, Reyer, Snorre Kverndokk and Knut Einar RosendahlTIMING OF ENVIRONMENTAL R&D POLICY2011Nr. 2[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Ingjerd HaddelandWetter and Wilder: Impacts on the electricity industry in Western Europe of climate change2011Nr. 3[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlPrice and welfare effects of emission quota allocation2011Nr. 4[PDF]
Greaker, Mads and Michael HoelIncentives for environmental R&D2011Nr. 1[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, Rolf, Greaker, Mads, Kverndokk, Snorre, Ma, LinThe Transition to Carbon Capture and Storage Technologies2021CESifo Working Paper No. 9047[PDF]
Strøm, Steinar, Jon VislieWealth Management and Uncertain Tipping Points2019CESifo working paper no 7487[PDF]
Traeger, Christian, Grischa Perino, Karen Pittel, Till Requate und Alex SchmittDas Flexcap - eine innovative CO2-Bepreisung für Deutschland2019ifo Schnelldienst, 2019, 72, Nr. 18, 38-45[PDF]
Aune, Finn Roar and Rolf GolombekCarbon Prices are Redundant in the 2030 EU Climate and Energy Policy Package2018CESifo Working Paper no. 7364[PDF]
Golombek, Rolf, Finn Roar Aune, Hilde Hallre Le TissierPhasing Out Nuclear Power in Europe2016[PDF]
Aune, F. R., A.C. Bøeng, S. Kverndokk, L. Lindholt and K. E. RosendahlFuel efficiency improvements – feedback mechanisms and distributional effects in the oil market2015CESifo Working Paper 5478[PDF]
Aune, F.R., R. Golombek, H. HallrePhasing out Nuclear Power in Europe2015CESifo Working Paper 5403[PDF]
Aune, F.R., R. Golombek, H. Hallre, A. Moe, K.E. RosendahlLiberalizing Russian Gas Markets - An Economic Analysis2015CESifo Working Paper 5387[PDF]
Harstad, B.G., T. MideksaConservation Contracts and Political Regimes2015CESifo Working Paper 5334[PDF]
Harstad, Bård G., F. Lancia, A. RussoCompliance Technology and Self-Enforcing Agreements2015CESifo Working Paper 5562[PDF]
Hoel, Michael, Sverre A.C. Kittelsen, Snorre KverndokkPareto Improving Climate Policies: Distributing the benefits across generations and regions2015CESifo Working Paper no. 5487[PDF]
Harstad, BårdKorrupsjonsforbud som u-hjelp2014Aftenposten[PDF]
Fæhn, T., A. G. Gómez-Plana and S. KverndokkHow can carbon policies impact unemployment?2013Carbon Management, Opinion article 4(1), 27-29[PDF] [DOI]
Harstad, BårdÈn stemme - to valg2013Aftenposten[PDF]
Harstad, BårdPay countries to keep their fossil fuels in the ground2013Financial Times[PDF]
Harstad, BårdSkatter som virker2013Aftenposten[PDF]
Harstad, BårdTid for blågrønne skatter2013Aftenposten[PDF]
Harstad, BårdStem økonomisk2013Aftenposten[PDF]
Harstad, BårdRedd "REDD"2013Aftenposten[PDF]
Harstad, BårdÅ regne med fremtiden2013Aftenposten[PDF]
Harstad, BårdHandlingsregel på amerikansk2013Aftenposten[PDF]
Greaker, Mads, Michael Hoel og Knut Einar RosendahlDoes a Renewable Fuel Standard for Biofuels Reduce Climate Costs?2012CESifo Working Paper No. 4030[PDF]
Harstad, BårdBlir det grønn teknologi av kvoter?2012Aftenposten[PDF]
Harstad, BårdOljesand som klimapolitikk2012Aftenposten[PDF]
Harstad, Bård62,5 prosent sjanse for seier2012Aftenposten[PDF]
Kverndokk, SnorreNytt senter for samfunnsøkonomisk energiforskning2011Klima 3.11, 32-33[PDF]