­
English

Effektivitetsanalyse av de norske domstolene

Prosjektnr2721
ProsjektansvarligFinn Førsund
OppdragsgiverDomstolkommisjonen (JD)
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereFinn Førsund
Sverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode2018 - 2019 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Domstolkommisjonen er et offentlig utvalg som skal utrede domstolenes organisering og levere sin utredning innen 11. august 2020. Kommisjonen skal se nærmere på hvordan domstolene bør organiseres for å ivareta forventninger om effektivitet, kvalitet og uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold.

Frischsenteret skal gjennomføre en effektivitetsanalyse av de norske domstolene. Analysen skal gi grunnlag for å vurdere effektiviteten og produktiviteten til domstolene samlet, til grupper av domstoler, og de enkelte domstolene. Et hovedmoment i analysen skal være om det er statistisk grunnlag for å fastslå om det er effektivitetsvariasjoner mellom norske domstoler innen samme instans som kan knyttes til domstolstørrelse.

Både sakstypene og den korresponderende kompleksiteten til sakene domstolene behandler, varierer fra domstol til domstol. Dette gjør det utfordrende å sammenligne effektivitet mellom domstoler. Det må derfor kontrolleres for sakstype og kompleksitet, ellers vil analyseresultatene gi et misvisende bilde av effektivitetsvariasjoner ved de norske domstolene.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, Finn R. og Sverre A.C. KittelsenEffektivitets- og produktivitetsanalyse av norske tingretter2019Nr. 1[PDF]