­
English

Pensjonssystemet og et langt arbeidsliv

Prosjektnr1777
ProsjektansvarligØystein M. Hernæs
OppdragsgiverArbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
Oppdragsgivers prosjektnr.Sak 22/1932
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Øystein M. Hernæs
Erik Hernæs
Steinar Holden
Andreas Kotsadam
Herman Kruse
Simen Markussen
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Ole Røgeberg
Trond Christian Vigtel
Jia Zhiyang
Prosjektperiode2022 - 2025

Prosjektbeskrivelse

Oppdragets innretning og organisering
AID ønsker at oppdraget skal bidra til å utvikle og formidle kunnskap om pensjonssystemet og yrkesaktivitet blant eldre, samt å bidra til kunnskapsspredning i samfunnsdebatten. Gjennom kunnskapsformidling vil oppdragstaker kunne skape økt interesse rundt pensjon som forskningstema og stimulere til forskning også i andres regi. Oppdragets innretning krever at oppdragstaker har bred tematisk kunnskap, omfattende analyse- og metodekunnskap, evne til å gjennomføre nyskapende forskningsprosjekter og gode formidlingsevner. Resultatene fra prosjektet vil benyttes som en del av grunnlaget for å gjennomføre kunnskapsbasert politikkutvikling. Kunnskapsutviklingen må derfor være relevant for politikkutviklingen og forvaltningen. For å sikre resultater som er relevante for departementets arbeid, vil utgangspunktet for analysene være AIDs kunnskapsbehov. Aktuelle temaer for analysene vil derfor endre seg i løpet av prosjektperioden. Det er ønskelig at oppdragstaker i løpet av prosjektperioden skal komme med innspill til kunnskapsbehov under temaene som drøftes i denne utlysningen, så vel som forslag til nye forskningstemaer.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert