­
English

Forsterket innsats for langtidsledige

Prosjektnr1774
ProsjektansvarligSimen Markussen
OppdragsgiverNAV/ASD
Oppdragsgivers prosjektnr.MAB2821/K40282
ProsjektdeltakereØystein M. Hernæs
Simen Markussen
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Tao Zhang
Prosjektperiode2021 - 2023

Prosjektbeskrivelse

Fra utlysningsteksten:
FORMÅLET MED OPPDRAGET
Arbeids- og velferdsdirektoratet har fått i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å fremskaffe kunnskap om resultater av regjeringens forsterkede innsats overfor langtidsledige, som ble innført 2. halvår 2017. Satsingen var spesielt rettet mot de som har seks måneder igjen av sine dagpengerettigheter, og det er disse som er hovedfokus for dette forskningsoppdraget Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrker-oppfolgingen-av-de-som-har-vart-ledige-lenge/id2552831/

Oppdraget skal gi kunnskap om hvordan NAV har jobbet med den den forsterkede innsatsen overfor denne gruppen langtidsledige, og hvilke resultater som kan ses av satsingen. Kunnskapen som kommer ut av prosjektet vil tas inn i videre tjenesteutvikling i NAV, til forbedring av oppfølgingen av langtidsledige.

Samarbeidspartner:
PROBA samfunnsanalyse

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert