­
English

Sustaining the welfare and working life model in a diversified society

Prosjektnr1672
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.270772
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Karen Evelyn Hauge
Andreas Kotsadam
Simen Markussen
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Prosjektperiode2017 - 2020

Prosjektbeskrivelse

Hovedformålet er å studere integrasjonspolitikkens rolle, effekter av eksponering for etnisk mangfold og i hvilken utstrekning kulturtrekk fra innvandreres opprinnelsesland påvirker sosiale og økonomiske strukturer i Norge. Dette er alle viktige elementer i utfordringene for å opprettholde den norske velferds- og arbeidslivsmodellen i et mer diversifisert samfunn preget av økende innvandring og større etnisk mangfold. Prosjektet skisserer en ambisiøs forskningsagenda der vi tar sikte på å (i) evaluere effekter av integrasjonspolitikken, som introduksjonsprogrammet, utdanning for voksne innvandrere, tidlig integrasjon av flyktninger i arbeidslivet og forsørgelseskrav ved familieinnvandring, (ii) undersøke effekter av eksponering for etnisk mangfold på tillit og politisk deltakelse, og (iii) undersøke hvordan kulturelle faktorer i innvandreres opprinnelsesland påvirker integrasjonen over generasjoner i Norge, med særlig fokus på overføring av kjønnsnormer. Dette tverrfaglige prosjektet har ambisjoner om å gi politikkrelevante anslag på kausale effekter (årsak-virkning), gjennom å kombinere moderne økonometriske metoder og analyser av data fra store administrative registre, med felt- og laboratorieeksperimenter og surveydata.

Publikasjoner

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Jeremy Ferwerda, Henning Finseraas, Andreas KotsadamHow Settlement Locations and Local Networks Influence Immigrant Political Integration2021American Journal of Political Science Vol 65 (3), 551-565[PDF] [DOI]
Finseraas, Henning, Andreas Kotsadam, Javier PolaviejaAncestry Culture, Assimilation, and Voter Turnout in Two Generations2020Political Behavior [DOI]
Finseraas, Henning, Torbjørn Hanson, Åshild A Johnsen, Andreas Kotsadam, Gaute TorsvikTrust, Ethnic Diversity, and Personal Contact: A field experiment2019Journal of Public Economics Vol. 173, May 2019, Pages 72-84[PDF] [DOI]
Finseraas, Henning, Andreas KotsadamAncestry Culture and Female Employment - An Analysis Using Second-Generation Siblings2017european sociological review Vol 33(3), 382-392[PDF] [DOI]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedØkende inntektssegregering i norske byregioner2020Tidsskrift for boligforskning Temanummer "Storbyen for alle" Vol 3(2), 111-129[PDF] [DOI]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Andreas Kotsadam, Selma WaltherMale Fertility: Facts, Distribution and Drivers of Inequality2021IZA DP No. 14506[PDF]
Bratsberg, Bernt, Jeremy Ferwerda, Henning Finseraas and Andreas KotsadamHow Settlement Locations and Local Networks Influence Immigrant Political Integration2019CReAM discussion paper no 18/19[PDF]