­

Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring

Prosjektnr1370
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverASD
Oppdragsgivers prosjektnr.ASD 1214 Opsahl
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Rolf Golombek
Maria Forthun Hoen
Andreas Moxnes
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Prosjektperiode2015 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Arbeidsinnvandringprosjektet spenner vidt og omfatter empiriske registerbaserte studier av tilpasninger både blant personer, familier og bedrifter. Langsiktige effekter av arbeidsinnvandring på lønnsutvikling, yrkesdeltaking og yrkesmobilitet står i fokus. Det vil bli lagt vekt på at tilpasningene og effektene kan variere på tvers av ulike grupper med forskjellig kompetanse, etniske norske vs ulike grupper av tidligere ankomne innvandrere. Prosjektet søker å kaste lys over fordelingsvirkningene av arbeidsinnvandring gjennom å identifisere grupper i Norge som rammes av eller tjener på integrasjonen av det europeiske arbeidsmarkedet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert