­
English

Indikatorer for å måle omstillingsevnen i norsk økonomi

Prosjektnr1344
ProsjektansvarligTao Zhang
OppdragsgiverNærings- og fiskeridepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.9280SID - Dalnoki
ProsjektdeltakereElisabeth Thuestad Isaksen
Knut Røed
Tao Zhang
Prosjektperiode2022 - 2022

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet ønsker oppdragsgiver Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forslag til indikatorer knyttet til egenskaper ved arbeidsmarkedet som kan si noe om omstillingsevnen i norsk økonomi. Formålet med en slik indikatorer er bl.a. å bidra til å finne ut hvor godt rustet arbeidslivet er for å sikre en lønnsom omstilling til et lavutslippssamfunn.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert