­
English

Kompensasjonsgrader

Prosjektnr1339
ProsjektansvarligSimen Markussen
OppdragsgiverArbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereØystein M. Hernæs
Knut Røed
Prosjektperiode2015 - 2015 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedKompensasjonsgrader i inntektssikringssystemet for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet2016Nr. 1[PDF]