­
English

Effekter av arbeidspraksis i ordinær virksomhet som tiltak for ledige

Prosjektnr1332
ProsjektansvarligTao Zhang
OppdragsgiverArbeidsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2013 - 2014 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet er et arbeidsrettet tiltak for arbeidsledige som trenger å prøve ut sine muligheter på arbeidsmarkedet, opparbeide seg arbeidserfaring og gjennom dette styrke muligheten til å komme i ordinært arbeid. Tiltaket retter seg både mot ordinære jobbsøkere og mot personer med nedsatt arbeidsevne. I 2011 var det gjennomsnittlig 5900 deltakere i arbeidspraksis hver måned. Målsettingen for dette prosjektet er å evaluere de kausale effektene for ordinære jobbsøkere av å delta i arbeidspraksis. Aktuelle utfallsmål i denne sammenheng vil være arbeidsledighetens varighet og påfølgende arbeid og/eller utdanning. Analysene vil bli gjort med grunnlag i de beste tilgjengelige statistiske metoder anvendt på norske administrative registerdata. De vil både være innrettet på å anslå ”gjennomsnittseffekter” og på å identifisere eventuelle forskjeller i effekter mellom ulike grupper jobbsøkere.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Zhang, TaoEffekter av arbeidspraksis i ordinær virksomhet: Multiple og sekvensielle tiltak2015Nr. 2[PDF]