­
English

Utvidet rett til videregående opplæring

Prosjektnr1328
ProsjektansvarligNina Drange
OppdragsgiverUtdanningsdirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.2022/1314
ProsjektdeltakereNina Drange
Simen Markussen
Oddbjørn Raaum
Prosjektperiode2022 - 2025

Prosjektbeskrivelse

Oppdragets formål
Formålet er å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av utvidet rett til videregående opplæring. Evalueringen skal gi svar på om målene med utvidet rett nås, eventuelt hvorfor de ikke nås. Evalueringen skal gi kunnskap om lovendringene i ny opplæringslov bidrar til at flere deltar i og fullfører videregående opplæring, og på lenger sikt kommer seg over i videre utdanning og/eller arbeid. Evalueringen skal gi kunnskap om hvorvidt endringer i utdanningsstøtteordningene for voksne som tar videregående opplæring, bidrar til at flere deltar og fullfører videregående opplæring. Evalueringen skal gi kunnskap om innføring av yrkesfaglig rekvalifiseringsrett bidrar til at flere oppnår relevant fag- og yrkeskompetanse. Evalueringen skal også gi svar på mulige utilsiktede konsekvenser.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert