­
English

Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning

Prosjektnr1307
ProsjektansvarligErik Hernæs
OppdragsgiverArbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereElisabeth Fevang
Fedor Iskhakov
Zhiyang Jia
John Piggott
Kjetil Storesletten
Ola Lotherington Vestad
Tao Zhang
Prosjektperiode2007 - 2012 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Programmet fokuserer på den pågående pensjonsreformen og tar opp temaer som faktorer bak pensjoneringsvalg og sparing. Også utviklingen av tjenestepensjoner og virkninger på mobilitet, lønnsdannelse, risiko og inntektsfordeling tas opp.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Erik and Zhiyang JiaEarning Distribution and Labour Supply after a Retirement Earnings Test Reform2013Oxford Bulletin of Economics & Statistics Online[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Ola VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2013Journal of Health Economics Vol 32(3),586-598[PDF] [DOI]
Colombino, Ugo, Erik Hernæs, Marilena Locatelli and Steinar StrømPension reforms, liquidity constraints and labour supply responses2011Journal of Pension Economics and Finance Vol 10(1), 53-74[DOI]
Colombino, Ugo, Erik Hernæs, Marilena Locatelli and Steinar StrømPension reforms, liquidity constraints and labour supply responses2011Journal of Pension Economics and Finance 10(1), 53-74[PDF]
Dagsvik, J.K., Z. Jia, K. Orsini and G. van CampSubsidies on low-skilled workers' social security contributions: the case of Belgium2011Empirical Economics Vol 40, 779-806[PDF]
Hernæs, Erik, John Piggott, Tao Zhang and Steinar StrømOccupational pensions, tenure, and taxes2011Journal of Pension Economics and Finance Vol 10 (3), 435-456[PDF]
Iskhakov, FedorStructural dynamic model of retirement with latent health indicator2010The Econometrics Journal vol 13(3), 126-161[PDF]
Heathcote. J, Storesletten, K. og G.L. ViolanteQuantitative Macroeconomics with Heterogeneous Households2009Annual Review of Economics 1, 319-354
Heathcote, J., Storesletten, K. og G.L. ViolanteInsurance and Opportunities: A Welfare Analysis of Labor Market Risk2008Journal of Monetary Economics 55(3), 501-525

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Storesletten, K.Discussion of Heaton and Lucas’ "Can heterogeneity, undiversified risk, and trading frictions solve the equity premium puzzle?"2008
Storesletten, K., Telmer, C. og A. YaronAsset Prices and Intergenerational Risk Sharing: the Role of Idiosyncratic Earnings Shocks2008

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, ErikSluttrapport fra strategisk instituttprogram om pensjonsforskning 2007-20122013Nr. 2[PDF]
Hernæs, Erik og Fedor IskhakovEffekter på arbeidstilbudet av pensjonsreformen2009Nr. 3[PDF]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Erik, John Piggott, Ola L. Vestad and Tao ZhangJob changes, wage changes, and pension portability2011Nr. 1[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Erik and Zhiyang JiaEarning Distribution and Labour Supply after a Retirement Earnings Test Reform2012Nr. 1[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott and Ola L. VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2012Nr. 19[PDF]
Vestad, Ola L.Who pays for occupational pensions?2011Nr. 16[PDF]
Colombino, U., Hernæs, E., Locatelli, M. and S.StrømTowards an Actuarially Fair Pension2009Nr. 9[PDF]
Hernæs, Erik and Jia ZhiyangLabour Supply Response of a Retirement Earnings Test Reform2009Nr. 25[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brinch, Christian N., Erik Hernæs and Zhiyang JiaLabor supply on the eve of retirement. Disparate effects of immediate and postponed rewards to working2012Discussion Papers 698 - Statistics Norway[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Ola VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2012Cepar working paper 2012/18[PDF]
Vestad, Ola L.Labour Supply Effects of Early Retirement Provision2012Discussion Paper No. 717, Statistics Norway[PDF]
Hernæs, Erik, John Piggott, Ola Lotherington Vestad and Tao ZhangLabour Mobility, Pension Portability and the Lack of Lock-In Effects2011Australian School of Business Research Paper No. 2011 AIPAR 01[PDF]