­
English

Inntektspolitikk og arbeidsledighet

Prosjektnr1302
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverSysselsettingsutvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereRagnar Nymoen
Prosjektperiode1999 - 2000 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet sikter mot å evaluere inntektspolitikkens potensiale når det gjelder å sikre en moderat lønnsutvikling i en situasjon der markedskreftene presser i motsatt retning. Som basis for en slik studie benytter vi et datasett som er bygget opp ved Frischsenteret de senere årene, og som inneholder data for utvikling av priser, lønninger og strukturelle forhold ved de nordiske arbeidsmarkedene for perioden 1960-98. Prosjektet sikter mot å foreta en samlet analyse av reallønnsutvikling og arbeidsledighet i Norge og Sverige.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Barkbu, Bergljot, Nymoen, Ragnar and Røed, KnutWage coordination and unemployment dynamics in Norway and Sweden 2003Journal of Socio-Economics Vol. 32, 37-58

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Barkbu, Bergljot BjørnsonKoordinering av inntektsoppgjørene i Norge og Sverige 1961-19992000Nr. 3[PDF]
Forthun, C.Kan markedskreftene temmes i lønnsdannelsen1999Nr. 1[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, KnutArbeidsledighet, stabiliseringspolitikk og lønnsdannelse - Er kollektiv lønnsmoderasjon en farbar vei mot lav arbeidsledighet?2000Vedlegg 2 til NOU 2000:21 En strategi for sysselsetting og verdiskapning.[PDF]