­
English

NORWELL

Prosjektnr1214
ProsjektansvarligBernt Bratsberg
OppdragsgiverNordisk Ministerråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereOddbjørn Raaum
Prosjektperiode2014 - 2014 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

EU-utvidelsen i 2004 åpnet det norske arbeidsmarkedet for borgere av land i tidligere Øst-Europa og førte til en historisk innstrømming av arbeidsmigranter til Norge. I artikkelen «Labour migrant adjustments in the aftermath of the financial crisis» studerer Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed arbeidsmigrantenes utfall i arbeidslivet under og etter finanskrisen. Basert på individuelle longitudinelle data, studeres utviklingen av sysselsetting, arbeidsløshet og inntekt for en periode på inntil åtte år etter innvandring. Artikkelen finner at migrantene var spesielt utsatt for etterspørselsjokket generert av finanskrisen. I vintermånedene 2008/09 økte andelen innvandrermenn på arbeidsledighetstrygd fra under 2 til 14 prosent. Noe av denne økningen viste seg å være vedvarende, og arbeidsledigheten holdt seg betydelig høyere blant innvandrere enn innfødte selv tre år etter krisen. Selv om fallet i arbeidskraftetterspørselen økte sannsynligheten for retur migrasjon, ble flertallet av arbeidsinnvandrere som var direkte berørt av nedgangen boende i Norge. Mens de fleste som ble rammet av arbeidsledighet gikk tilbake til jobb, synes ledigheten å stabilisere seg på et høyere nivå enn før finanskrisen.

Publikasjoner

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedLabour migrant adjustments in the aftermath of the financial crisis2014[PDF]