­
English

Bedriftenes sysselsettingsstrategier, lønnsdannelse og arbeidsmarkedsfleksibilitet

Prosjektnr1201
ProsjektansvarligKalle Moene
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode1997 - 2001 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Det skal gjennomføres teoretiske studier av tilpasningssproblemer og betydningen av institusjonelle begrensninger (oppsigelsesvern, adgang til midlertidig ansettelse), når en har mobilitetskostnader og heterogen arbeidskraft. Dette danner en ramme for empiriske studier. Det gjøres nasjonale studier av lønnsdannelse og sysselsetting i delmarkeder. Prosjektet vil også bidra til å bygge opp nye datasett for analyser.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert