­
English

Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering

Prosjektnr1178
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.236992
ProsjektdeltakereIngvild Almås
Gunn E. Birkelund
Bernt Bratsberg
Elisabeth Fevang
Simen Gaure
Maria Forthun Hoen
Andreas Kotsadam
Snorre Kverndokk
Simen Markussen
Espen Moen
Anja Grinde Myrann
Robin Naylor
Andrew Penner
Trond Petersen
Oddbjørn Raaum
Ole Røgeberg
Tao Zhang
Prosjektperiode2014 - 2018 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet tar sikte på å analysere samfunnsmessige utviklingstrekk som kan representere utfordringer for et likhetssøkende velferdssamfunn. Prosjektet fokuserer på tre sentrale arenaer: - Arbeidsmarkedet: Teknologiske endringer, økende konkurranse, og fri bevegelse av arbeidskraft over landegrenser innen Europa kan påvirke tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet på en måte som svekker sysselsettingsmulighetene for personer med redusert arbeidsevne. - Helsesituasjonen: Vi ser tegn på helsemessig polarisering blant de unge og utsikter til økende ulikhet i livsinntekter forårsaket av at eldre personer i ulik grad vil ha mulighet til å forlenge yrkeskarrieren. - Familien: Endrede ekteskapsmønstre vil sannsynligvis påvirke den intra-generasjonelle ulikheten mellom husholdninger, så vel som den inter-generasjonelle overføringen av humankapital og økonomiske ressurser. Prosjektet er primært empirisk, og tar sikte på å utnytte longitudinelle administrative registerdata som beskriver arbeid, inntekt, og utdanning over 15-20 år. Prosjektet fokuserer på å identifisere årsakssammenhenger som er politikk-relevante. Eksempler på forskningsspørsmål : - Har det åpne europeiske arbeidsmarkedet medført endringer i bedrifters insentiver til å ansette personer med nedsatt arbeidsevne, og i hvilken grad blir deres praksis på dette området påvirket av arbeidsmarkedsreguleringer og utformingen av sosiale inntektssikringsordninger - Hvordan kan vi forvente at eventuelle ekstra leveår blir fordelt i befolkningen, og vil ulikhet i muligheter til å arbeide ut over standard pensjonsalder bli en ny viktig kilde til ulikhet i livsinntekter? - Endres ekteskapsmønstre på en måte som kan bidra til å skape økt ulikhet og mindre sosial mobilitet? Den empiriske utfordringen i dette prosjektet er å skille årsakssammenhenger fra sortering og andre kilder til korrelasjon.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen and Knut RøedEconomic mobility under pressure2019Journal of the European Economic Association Online[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt and Ole RøgebergFlynn effect and its reversal are both environmentally caused2018Proceedings of the National Academy of Sciences Vol 115, no 26[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2018The Review of Economics and Statistics Forthcoming[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein M., Simen Markussen, Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2018Journal of Human Resources Forthcoming[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen and Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2017Labour Economics [PDF] [DOI]
Fevang, Elisabeth, Ines Hardoy og Knut RøedTemporary Disability and Economic Incentives2017Economic Journal Vol 127(603), 1410-1432[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedLeaving Poverty Behind? - The Effects of Generous Income Support Paired with Activation2016American Economic Journal: Economic Policy Vol 8 (1), 180-211[PDF]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, KnutTowards Lower Economic Mobility in Norway? The Norwegian Academy of Science2018[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedUlikhet og sosial mobilitet2016

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Furuholmen, JensDelingsøkonomiens fremvekst - Effekten av Airbnb på hotellbransjen i Norge2017Samfunnsøkonomen Nr 3, 52-62[PDF]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hoen, Maria ForthunOccupational crosswalk, data and language requirements2016Nr. 1[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Ole J. RøgebergTrends in Assortative Mating and Offspring Outcomes2018IZA DP No. 11753[PDF]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2018IZA DP No. 11719[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedThe Golden Middle Class Neighborhood: Trends in Residential Segregation and Consequences for Offspring Outcomes2018IZA discussion paper no 11684[PDF]
Hoen, Maria F., Simen Markussen, Knut RøedImmigration and Social Mobility2018IZA Discussion Paper No. 11904[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedEgalitarianism under Pressure: Toward Lower Economic Mobility in the Knowledge Economy?2017IZA discussion paper no 10664[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2016IZA Discussion paper no 9644[PDF]