­
English

Understanding retirement decisions

Prosjektnr1177
ProsjektansvarligSimen Markussen
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.238203
ProsjektdeltakereAsbjørn Goul Bjerrum Andersen
Erik Hernæs
Andreas Kotsadam
Tobias Laun
Marilena Locatelli
John Piggott
Knut Røed
Steinar Strøm
Trond Christian Vigtel
Johanna Wallenius
Tao Zhang
Prosjektperiode2014 - 2019

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet, som benytter detaljerte administrative data for Norge, og tre ulike metodiske angrepsmetoder, vil forsøke å svare på følgende spørsmål: 1) Hva er effekten på arbeidstilbudet av å fjerne avkorting av pensjon mot yrkesinntekt for pensjonsopptak for aldersgruppen 62-67? 2) Hva er arbeidstilbudseffektene av å senke den nedre aldersgrensen for pensjonsuttak fra 67 til 62 i et aktuarisk rettferdig pensjonssystem? 3) Hvordan påvirkes arbeidstilbudet av å introdusere levealdersjustering av pensjonen, en de facto senkning av de årlige pensjonsutbetalingene når levealderen øker? 4) Hvordan benytter arbeidstakere den økte fleksibiliteten i det nye pensjonssystemet, som tillater helt fleksibel tilpasning av arbeidstid og pensjon, og hvordan vil dette påvirke totalt arbeidstilbud? 5) I hvilken grad er pensjonsbeslutninger påvirket av eksterne forhold? Hvilken rolle spiller familie, helse, produktivitet, arbeidsgiver tilretteleggingsvilje og aggregert arbeidskraftetterspørsel? 6) Hvilke faktorer avgjør eller påvirker pensjonsuttak betinget på arbeidstilbud? Hvilken rolle spiller helse, familie og risikopreferanser? 7) Hvilken rolle spiller progressiv skatt for beslutninger om pensjonsuttak og arbeidstilbud blant eldre?

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Laun, Tobias, Simen Markussen, Trond C. Vigtel and Johanna WalleniusHealth, Longevity and Pension Reform2019Journal of Economic Dynamics and Control Vol 103, 123-157[PDF] [DOI]
Vigtel, Trond C.The retirement age and the hiring of senior workers2018Labour Economics Vol 51, 247-270[PDF] [DOI]
Moscarola, Flavia Coda, Elsa Fornero, Steinar StrømAbsenteeism, childcare and the effectiveness of pension reforms2016IZA Journal of European Labor Studies Open Access, 5:1[PDF] [DOI]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Knut RøedPension reform and labor supply2016Journal of Public Economics Vol 142, 39-55.[PDF] [DOI]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Stølen, Nils Martin, Fredriksen, Dennis Finn, Hernæs, Erik, Holmøy, ErlingThe Norwegian NDC Scheme: Balancing Risk Sharing and Redistribution2020[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Erik, Steinar Strøm, Tao ZhangThe Norwegian Pension Reform in 2011: The Long Term Impact on Take-up of Pension and Labor Supply2019CESifo working paper no 7723.[PDF]
Hernæs, Erik, Zhiyang Jia, John Piggott and Trond Christian VigtelFlexible Pensions and Labor Force Withdrawal2019WP 2019/3, Cepar[PDF]
Stølen, N.M., Fredriksen, D., Hernæs, E., Holmøy, E.The Norwegian NDC Scheme: Balancing Risk Sharing and Redistribution2019Discussion Paper No. 1905, World Bank Group[PDF]
Laun, Tobias, Simen Markussen, Trond C. Vigtel and Johanna WalleniusHealth, Longevity and Pension Reform2018Working Paper 2018:9, Department of Economics, Uppsala University[PDF]