­
English

Mobilisering av arbeidstilbudet

Prosjektnr1151
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
John Dagsvik
Maria Laura Di Tommaso
Tyra Ekhaugen
Elisabeth Fevang
Simen Gaure
Morten Henningsen
Dag S. Holen
Marilena Locatelli
Oddbjørn Raaum
Lars Westlie
Tao Zhang
Prosjektperiode1.1.2002 - 31.12.2006 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet tar sikte på å analysere individers arbeidstilbudsbeslutninger, med basis i Frischsenterets koblede registerdatabaser. Et viktig siktemål med prosjektet er å avdekke i hvilken grad fravær av arbeid (eller sterkt redusert arbeidstid) er et resultat av individers egne valg, og i hvilken grad de følger av begrensninger i individenes valgmuligheter. En slik analyse fordrer gode data, både når det gjelder personers økonomiske insentiver for å arbeide og når det gjelder deres ferdigheter og jobbmuligheter.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Ekhaugen, TyraExtracting the causal component from the intergenerational correlation in unemployment2009Journal of Population Economics 22:97-113[DOI]
Henningsen, MortenBenefit shifting: The case of sickness insurance for the unemployed2008Labour Economics Vol 15(6), 1238-69
Gaure, Simen, Knut Røed and Tao ZhangTime and Causality: A Monte Carlo Assessment of the Timing-of-Events Approach2007Journal of Econometrics Vol 141, 1159-1195[DOI]
Bratsberg, Bernt, Erling Barth and Oddbjørn RaaumLocal Unemployment and the Relative Wages of Immigrants: Evidence from the Current Population Surveys2006The Review of Economics and Statistics 88(2) May, 243-263
Røed, Knut and Raaum, OddbjørnDo Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?2006Oxford Bulletin of Economics & Statistics 68, 5, 541-68
Dagsvik, J., A. KarlstrømCompensating variation and Hicksian choice probabilities in random utility models that are nonlinear in income2005Review of Economic Studies 72, 57-76
Røed, KnutEgalitarian Wage Policies, Unemployment and Skill-Biased Technological Change2005Research in Economics (Ricerche Economiche) 5, 375-387
Røed, Knut and Raaum, OddbjørnAdministrative Registers - Unexplored Reservoirs of Scientific Knowledge?2003Economic Journal vol 113, f258-f281

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Almendingen, VivianSkattefunksjoner i Norge 1990 - 20042005Nr. 2[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Ekhaugen, TyraLong-term Outcomes of Vocational Rehabilitation Programs: Labor Market Transitions and Job Durations for Immigrants2007Nr. 10[PDF]
Dagsvik, JohnJustifying Functional Forms in Models for Transitions between Discrete States, with Particular Reference to Employment-Unemployment Dynamics2006Nr. 6[PDF]
Henningsen, MortenMoving between Welfare Payments. The Case of Sickness Insurance for the Unemployed2006Nr. 4[PDF]
John K. DagsvikJustifying Functional Forms in Models for Transitions between Discrete States, with Particular Reference to Employment-Unemployment2006Nr. 6[PDF]
Ekhaugen, TyraExtracting the causal component from the intergenerational correlation in unemployment2005Nr. 21[PDF]
Ekhaugen, TyraImmigrants on Welfare: Assimilation and Benefit Substitution2005Nr. 18[PDF]
Gaure, Simen, Knut Røed and Tao ZhangTime and Causality: A Monte Carlo Assessment of the Timing-of-Events Approach2005Nr. 19[PDF]
Røed, Knut and Raaum, OddbjørnThe Effect of Programme Participation on the Transition Rate from Unemployment to Employment2003Nr. 13[PDF]
Zhang, TaoIdentifying treatment effects of active labour market programmes for Norwegian adults2003Nr. 26[PDF]
Zhang, TaoA Monte Carlo study on non-parametric estimation of duration models with unobserved heterogeneity2003Nr. 25[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Henningsen, Morten og Torbjørn HægelandDownsizing as a sorting device: Are low-productive workers more likely to leave downsizing firms?2008Discussion Papers no. 543, Statistics Norway[PDF]
Dagsvik, J., S. Strøm og Z. JiaUtility of income as a random function. Behavioral characterization and empirical evidence2005