­
English

Ny evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere og andre utsatte grupper

Prosjektnr1136
ProsjektansvarligTao Zhang
OppdragsgiverArbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereOddbjørn Raaum
Knut Røed
Prosjektperiode2008 - 2009 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert